ข่าว
100 year

ศอ.รส. แถลง หวั่นม็อบ ปะทะชุมนุมใหญ่ 5 เม.ย.

ไทยรัฐออนไลน์2 เม.ย. 2557 15:22 น.
SHARE

ศอ.รส. เน้นชุมนุมใหญ่ 5 เม.ย. วอน ปชช. อย่าเข้าร่วมเพื่อความปลอดภัย เตือน เอาผิดแกนนำสองฝ่าย หากเกิดเหตุร้ายแรง ขณะ 5 แกนนำ กปปส.เข้ารับทราบข้อหา 

วันที่ 2 เม.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. สรุปผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ เรื่องที่ 1 ตามที่ ร...เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะผอ.ศอ.รส. และในฐานะส่วนตัวได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสอง ไปเมื่อวันที่ 10 มี.. ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ทราบการกระทำ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องเสนอผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดนั้น เมื่อวานนี้ คือวันที่ 1-2 เม.. ...เฉลิม อยู่บำรุง ได้มอบหมายให้ พ...ยุทธนา แพรดำ เป็นตัวแทนไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยในคำร้องผู้ร้องขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก ซึ่งเป็นแกนนำ กปปส. เป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและปราศจากอาวุธ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 และเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 68 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ได้มีการแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงพฤติการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยรับรองว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ อาทิ การที่แกนนำ กปปส. ได้นำมวลชนไปขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 .. การนำมวลชนไปปิดล้อมบุกรุกสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ กรณีการใช้อาวุธปืนของนายวิวัฒน์ ยอดประสิทธิ์ หรือมือปืนป๊อปคอร์น ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม กปปส. หรือกรณี นายอิสสระ สมชัย กับพวกที่ได้ร่วมกันพยายามฆ่านายยืม นิลหล้า รปภ. ที่ไปนั่งพักผ่อนในบริเวณสวนลุมพินี เป็นต้น 

 

เรื่องที่ 2 ศอ.รส. มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการที่กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. จะมีการชุมนุมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 5 เม.. นี้ โดย ศอ.รส.ขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการนำมวลชนมาเผชิญหน้ากันซึ่งจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายลงไปอีก ทั้งนี้ ศอ.รส. ขอยืนยันว่า ศอ.รส. ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะปฏิบัติหน้าที่โดยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มอย่างเท่าเทียมเพื่อป้องกันเหตุร้ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังเช่นเหตุเมื่อวานนี้ที่ผู้ชุมนุมกลุ่ม คปท. ถูกคนร้ายซุ่มยิงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย และเสียชีวิต 1 คน โดย ศอ.รส. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วและรอบคอบแล้ว ดังนั้น ศอ.รส. จึงขอร้องพี่น้องประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมไม่ว่ากับกลุ่ม กปปส. หรือกลุ่ม นปช. เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าได้มีการชักชวนประชาชนจำนวนมากให้เข้าร่วมชุมนุมกับทั้งสองกลุ่ม และ ศอ.รส. ขอเรียกร้องไปยังแกนนำทั้งสองกลุ่มให้คำนึงถึงเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 เม.. ด้วย และเมื่อเกิดการกระทำผิดขึ้น แกนนำของผู้ชุมนุมทุกคนจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งอย่างแน่นอน ซึ่ง ศอ.รส. ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศอ.รส. ไปจัดทำแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันสำหรับการชุมนุมในวันที่ 5 เม.. นี้ รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติรายวันที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วย

เรื่องที่ 3 ศอ.รส. ได้รับรายงานว่า เมื่อวานนี้คือวันที่ 1 เม.. ได้มีกลุ่มประชาชนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจท้องที่ต่างๆ และที่กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่มีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 .. ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรวม 3 คน ว่ากระทำผิดตามมาตรา 157 เช่นเดียวกันจากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 .. ทั้งนี้ ศอ.รส. มีความเห็นว่าการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเห็นต่างของกลุ่มประชาชนที่ต้องการรักษาสิทธิ์ของตนในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และ ศอ.รส. ขอขอบคุณกลุ่มประชาชนดังกล่าวที่เลือกตั้ง 

เรื่องที่ 4 ศอ.รส. ได้รับทราบถึงกรณีที่สหภาพยุโรปได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยแถลงการณ์ดังกล่าวได้เรียกร้องให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศไทย อีกทั้งยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการเจรจาเพื่อหาทางออกและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง โดยขอให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ศอ.รส. ขอเรียนว่าจุดมุ่งหมายหลักของ ศอ.รส. คือการรักษาความสงบและเรียบร้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และเสมอภาคต่อทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ศอ.รส. เพียงหน่วยงานเดียวคงมิอาจแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ได้โดยลำพัง แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทุกท่านในการที่จะไม่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆ รุนแรงขึ้น 

ทั้งนี้ ศอ.รส. เชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมและนิติรัฐจะสามารถทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้โดยเร็ว ดังนั้น ศอ.รส. จะให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

อนึ่ง ในวันนี้ผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำ กปปส. รวม 5 คน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การต่อสู้คดี ได้แก่ 1) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 2) นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 3) นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 4) นายทศพล เพ็งส้ม และ 5) นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวน อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ได้แก่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดำเนินการสอบสวนต่อไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ม็อบการเมืองศอ.รส.เฉลิม อยู่บำรุงศาลรธน.รับทราบข้อหากปปส.แกนนำสุเทพ เทือกสุบรรณ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้