วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลเผยคนอีสาน82.4%ไม่รู้วิธีรับชมทีวีดิจิตอล

โพลเผยคนอีสาน82.4%ไม่รู้วิธีรับชมทีวีดิจิตอล

  • Share:

"อีสานโพล" เผย คนอีสานกว่า 80% ยังไม่รู้วิธีรับชมทีวีดิจิตอล และไม่รู้ว่าทีวีระบบดิจิตอล ชมฟรีจาก 6 ช่องเดิม มาเป็น 24-48 ช่อง พบส่วนใหญ่ดูทีวีผ่านจานดาวเทียม ชื่นชอบช่อง 3 มากสุด คาดจะซื้อทีวีดิจิตอลเครื่องใหม่ภายใน 3-4 ปี...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. "อีสานโพล" ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อ "คนอีสานกับทีวีดิจิตอล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค. 2557 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,063 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด เมื่อสอบถามความเห็นของชาวอีสานว่า ช่องฟรีทีวี 6 ช่องเดิม ท่านชื่นชอบช่องใดมากที่สุด ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวอีสาน ชื่นชอบทีวีช่อง 3 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.3 ชื่นชอบช่อง 7 ร้อยละ 39.4 ชื่นชอบช่อง 9 ร้อยละ 5.6 ชื่นชอบช่องไทยพีบีเอส ร้อยละ 3.8 ชื่นชอบช่อง 5 ร้อยละ 3.2 ชื่นชอบช่อง 11 (NBT) ร้อยละ 2.7

เมื่อสอบถามว่า รู้หรือไม่ว่าท่านจะสามารถรับชมฟรีทีวีจาก 6 ช่องเดิม เพิ่มเป็น 24-48 ช่อง ด้วยระบบดิจิตอล เร็วๆ นี้ พบว่า ร้อยละ 56.8 ยังไม่รู้ ร้อยละ 43.2 รู้แล้ว สำหรับรูปแบบปัจจุบันที่กลุ่มตัวอย่างชาวอีสานรับชมทีวีในเป็นหลัก พบว่า ร้อยละ 57.9 รับชมผ่านจานดาวเทียมที่ไม่จ่ายรายเดือน ร้อยละ 25.6 รับชมผ่านทีวีรุ่นเดิมกับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง ร้อยละ 15.3 รับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียมที่จ่ายรายเดือน ร้อยละ 0.4 รับชมผ่านทีวีดิจิตอล (ที่มีฉลาก “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี”) ร้อยละ 0.8 ที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

เมื่อถามต่อว่า ท่านรู้วิธีการรับชมทีวีดิจิตอล 24-48 ช่องหรือยัง พบว่า ร้อยละ 82.4 ยังไม่รู้วิธีการรับชมทีวีดิจิตอล 24-48 ช่อง ร้อยละ 17.6 เท่านั้นที่รู้แล้ว ขณะที่ข้อมูลการรับชมทีวีดิจิตอลกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หากเปิดให้มีการรับชมฟรีทีวีจาก 6 ช่องเดิม เพิ่มเป็น 24-48 ช่อง ด้วยระบบดิจิตอลในช่วงปีแรก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.7 จะรับชมผ่านทีวีรุ่นเดิมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม ร้อยละ 20.3 จะรอคูปอง 800 บาทจาก กสทช. เพื่อซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมาติดทีวีรุ่นเดิม ร้อยละ 17.4 จะรับผ่านการซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมาติดทีวีรุ่นเดิมเอง (ราคาประมาณ 1,000 บาท) ร้อยละ 7.3 จะซื้อทีวีดิจิตอลใหม่เลย ร้อยละ 2.3 ที่จะรับชมผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และดูทีวีอนาล็อกเหมือนเดิม


โพลเผยคนอีสาน82.4%ไม่รู้วิธีรับชมทีวีดิจิตอล

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะซื้อทีวีดิจิตอลเครื่องใหม่มาใช้ภายในกี่ปี (โดยให้ข้อมูลว่า ทีวีดิจิตอลขนาด 32 นิ้ว ราคาเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท) พบว่า ร้อยละ 31.8 คาดว่าจะซื้อทีวีดิจิตอลใหม่ภายใน 3-4 ปี ร้อยละ 23.7 คาดว่าจะซื้อภายใน 1-2 ปี ร้อยละ 20.0 คาดว่าจะซื้อภายใน 5-6 ปี ร้อยละ 12.8 คาดว่าจะซื้อหลังจาก 10 ปี ร้อยละ 7.4 คาดว่าจะซื้อภายใน 7-8 ปี ร้อยละ 4.2 ที่คาดว่าจะซื้อภายใน 9-10 ปี

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการติดตามข่าวการเมือง ว่ากลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวการเมืองจากทีวีช่องใดเป็นหลัก (โดยให้เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ร้อยละ 27.1 รับชมจากช่อง 3 ร้อยละ 25.1 รับชมจากช่อง 7 ร้อยละ 8.4 รับชมจากช่อง 9 ร้อยละ 5.9 เลือกรับชมจากช่อง 5 ร้อยละ 3.9 เลือกรับชมจากช่องบลูสกาย ร้อยละ 3.4 รับชมจากช่องไทยพีบีเอส ร้อยละ 2.1 รับชมจากช่อง NBT ร้อยละ 2.0 รับชมจากช่อง เอเชียอัพเดท/ดีเอ็นดีเอ็น ร้อยละ 1.3 รับชมจากช่องเอเอสทีวี ร้อยละ 1.3 รับชมจากช่องวอยซ์ทีวี นอกจากนี้ยังรับชมจากช่องอื่นๆ เช่น เนชั่นแชนแนล สปริงนิวส์ ช่อง 4 ทีวีประชาชน พีแอนด์พีแชนแนล ตามลำดับ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้