Thairath Logo
กีฬา

พัทลุงผุดโรงเชือดส่งขายสุกรตั้งเป้าแชมป์ภาคใต้

Share :

ปศุสัตว์พัทลุงทุ่ม 10.3 ล้าน พัฒนาโรงเชือดสุกร ระบบจีเอ็มพี ตั้งเป้าส่งขาย ตจว.มากสุดในภาคใต้ หลังสร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละ 1 หมื่นล้าน...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จ.พัทลุง เป็นพื้นที่เลี้ยงสุกรมากที่สุดในภาคใต้ โดยมีผู้เลี้ยงสุกร ประมาณ 2,000 ราย และเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 105 ราย ซึ่งในแต่ละปีสามารถส่งสุกรออกจำหน่ายทั้งในและนอกจังหวัดไม่น้อยกว่า 405,000 ตัว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ จ.พัทลุง ยังไม่มีโรงงานเชือดสุกรในระบบการปฏิบัติที่ดีในโรงงาน (ระบบจีเอ็มพี) ซึ่งเป็นโรงงานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ จึงไม่สามารถส่งเนื้อสุกรชำแหละไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ในต่างจังหวัดต่างๆ ได้ เพราะการส่งสุกรไปจำหน่ายต้องเป็นสุกรที่มีชีวิตเท่านั้น ทำให้รายได้สมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุงไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จึงได้จัดโครงการพัฒนาปรับปรุง ต่อเติม โรงเชือดสุกรให้เป็นโรงงานการปฏิบัติที่ดีในโรงงาน โดยใช้งบประมาณของยุทธศาสตร์ จ.พัทลุง ดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 10,300,000 บาท คาดแล้วเสร็จปลายปี 2557 ซึ่งเชื่อว่า จะส่งผลให้ จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ที่ส่งซากสุกรไปจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ มากที่สุดในภาคใต้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดพัทลุงดีขึ้นอย่างแน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม...
พัทลุงสุกรโรงเชือดปศุสัตว์ภาคใต้จีเอ็มพีผู้เลี้ยงสุกรเขาชัยสน