วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. เล็งเพิ่มราคาคูปอง 1,200 บาท

บอร์ด กสท. ชงบอร์ดกองทุนวิจัยฯ เพิ่มราคาคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล จากเดิม 690 บาท เป็น 1,200 บาท ก่อนเตรียมแจกให้ประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือน กลางเดือน พ.ค.นี้... 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ส่งเรื่องการเพิ่มราคาคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล ให้ประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกองทุนยูโซ่ เพื่อให้พิจารณาปรับเพิ่มราคา จากเดิม 690 บาท เป็น 1,200 บาท 

กระบวนการจากนี้ บอร์ดกองทุนยูโซ่ (USO) ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และประธาน กสทช. รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม จากนั้นจะส่งให้บอร์ด กสทช. พิจารณาอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสรุปราคาคูปองได้ประมาณกลางเดือน พ.ค. ซึ่งจะตรงกับช่วงที่เริ่มแจกคูปองให้ประชาชน 

สำหรับมูลค่าคูปองที่จะแจกให้ประชาชน หากสรุปราคาที่ 1,200 ล้านบาท จะอยู่ที่ 27,480 ล้านบาท ซึ่งหักมาจากเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอล จำนวน 50,862 ล้านบาท.

บอร์ด กสท. ชงบอร์ดกองทุนวิจัยฯ เพิ่มราคาคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล จากเดิม 690 บาท เป็น 1,200 บาท ก่อนเตรียมแจกให้ประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือน กลางเดือน พ.ค.นี้... 2 เม.ย. 2557 13:24 2 เม.ย. 2557 14:36 ไทยรัฐ