Thairath Logo
กีฬา

หมวกกันฝนต้นยาง

Share :

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำหมวกกันน้ำฝนต้นยาง” ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีอาชีพและรายได้นำไปเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...
สวนยางกาฬสินธุ์ทหารผ่านศึกหมวกกันน้ำฝนต้นยาง