วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

So-and-so

เมื่อวานผมพูดถึง That did it. ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะฝรั่งพูดกันบ่อย บางทีโดนฝรั่งพูดใส่หน้า เรายังไม่รู้เลยครับว่าหมายถึงอะไร ขอเรียนว่าหมายถึง That was the end of my patience. เพราะสำคัญ ผมเลยเอามาเขียนต่ออีกวัน ลองดูประโยคนี้กันนะครับ

When I asked my wife to squeeze the toothpaste from the end, ผมขอร้องให้ภรรยาบีบยาสีฟันตรงปลายหลอด not the middle, อย่าบีบจากกลางหลอด she just laughed at me. ภรรยาหัวเราะเยาะผม That did it. นั่นละครับสิ้นสุดความอดทน I packed my bags and went home to my mother. ผมเก็บเสื้อผ้าพับใส่กระเป๋าและกลับบ้านไปหาแม่

ภาษาไทยมีคำว่า ไอ้หมอนั่น ไอ้บ้านั่น ไอ้แย่นั่น เราใช้คำนี้พูดถึงบุรุษที่ 3 ในแง่ดูหมิ่นถิ่นแคลน ฝรั่งเองก็มีคำประเภทนี้เหมือนกัน คือ so-and-so ซึ่งหมายถึง contemp-tible, bad, despicable person

Contempt เคินเทมท  หรือ contemp-tible เคินเทม-ทิบ’ล หมายถึง ดูถูก despicable เดซ-พิเคอะบ’ล หมายถึง ชัง ดังนั้น so-and-so จึงสื่อถึง คนที่น่าชัง น่าดูหมิ่นถิ่นแคลน คนไม่ดี ฯลฯ

What is so-and-so doing there?=What is that idiot doing here? ไอ้งั่งนั่นมาทำอะไรที่นี่?  บางคนเจอ ส.ส. ในสำนักงานก็ถามว่า What is that brainless politician doing here? ไอ้ ส.ส. ไม่มีสมองมาทำอะไรที่นี่? หรือ What is that’weakest sperm’doing here? ไอ้สเปิร์มตัวที่อ่อนแอที่สุดมาทำอะไรที่นี่?

คุณนิติ นวรัตน์

2 เม.ย. 2557 11:32 3 เม.ย. 2557 05:28 ไทยรัฐ