Thairath Logo
กีฬา

เท่าทันสังคม

โดย สหบาท
3 เม.ย. 2557 05:20 น.
Share :

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ระบบตำรวจไทย ระบบสังคมไทย เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความไม่รู้ ได้ทำร้ายทำลายคนดีๆ คนเก่งขององค์กรตำรวจและสังคมไทยไปมาก ถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันคืนคนดีและคนเก่งให้กับองค์กรตำรวจและสังคม

สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรของตำรวจอย่างถูกวิธี การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมโลกในอดีตปัจจุบันต่างกัน ตำรวจต้องทำงานกับสังคม จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการให้เท่าทันและทำความเข้าใจเรื่องมนุษย์ให้มาก

ตำรวจได้วิจัยพบว่าหลักการวิธีการเดิมๆ นั้น มีผิดมากมายหลายเรื่อง แต่ยังเห็นใช้อยู่ในวงการตำรวจไทย และเรื่องดีๆอีกมากที่พบใหม่ๆ แต่ตำรวจไทยไม่ได้นำมาใช้ ไม่ได้เรียน ไม่มีใครช่วยผู้ปฏิบัติให้จริงจัง เป็นไปไม่ได้ที่เรียนจบจากสถาบันตำรวจแล้วไม่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่ม หรือปรับปรุงเทคนิควิธีการของตนเอง แล้วจะทำประโยชน์ให้กับสังคมและจะเป็นตำรวจที่ดีได้เต็มที่อย่างไร

ตรงกันข้าม “วิธีการแบบผิดแบบไม่รู้เท่าทันในงานตำรวจ” มีแต่ทำร้ายองค์กรและสังคม

กรอบการพัฒนาบุคลากรตำรวจนี้ เป็นสิ่งที่ตำรวจพี่ๆ น้องๆอาจารย์ตำรวจต่างประเทศช่วยกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นแกนกลางหรือเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นแก่ตำรวจ แต่ละหน่วยไปฝึกฝน และต้องเป็นไปในแนวทางหรือสอดประสานกับหลักพื้นฐานของตำรวจ ไม่หลงทิศ หลงประเด็นเป็นอย่างอื่น

กระทำแบบผิดเทคนิควิธีการ ที่แย่ที่สุดคือผิดกฎหมายโดยไม่ศึกษาหาความรู้ อ้างว่าการละเมิดกฎหมายเพื่อรักษากฎหมายนั้นทำได้ ซึ่งเป็นการทำร้ายองค์กรตำรวจและสังคมมากขึ้น

ตำรวจที่มีความตั้งใจดีมีจำนวนไม่น้อย และที่อาจสิ้นหวังหมดหวังก็มีมาก ไม่รู้จะทำกันอย่างไร เรื่องนี้ขออย่าได้กังวล ตำรวจทั้งโลก ทุกหน่วย ก็เจอแบบตำรวจเรามาทั้งนั้น หนักกว่าเราหลายเท่านักก็แก้กันได้ เชื่อว่าศักยภาพของพวกเราก็ทำกันได้

“ขอให้คิดตั้งใจ มั่นใจ” ช่วยกันแล้วคุณภาพชีวิตของตำรวจและประชาชนคนไทยจะดีขึ้นอีกมาก

ทั้งหมดเป็นบางส่วนความคิดจากประสบการณ์กว่า 35ปี ของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.ที่รับราชการตำรวจอย่างตั้งใจ สังเกต ค้นคว้า และเห็นอย่างนั้นจริงๆ

จึงต้องการพัฒนาตำรวจให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ

ให้เท่าทันสังคมและเข้าใจมนุษย์.


สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...
ส่องตำรวจสหบาทเท่าทันสังคมระบบตำรวจไทยระบบสังคมไทยพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์