Thairath Logo
กีฬา

ไปปลูกฝิ่นที่ออสเตรเลียกันดีกว่า

Share :

ออสเตรเลียกำลังดัง เพราะบัตรเลือกตั้ง  ส.ว.ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกหาย จนศาลสูงมีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งรัฐ 6  คน (ครึ่งหนึ่ง) ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 นอกจากนั้น การเลือกตั้ง ส.ส. ระดับรัฐของบางรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงมโหฬาร ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลงในรัฐทัสมาเนีย รัฐซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของประเทศ

อย่างที่เรียนรับใช้ไปเมื่อวานแล้วนะครับ ว่าพรรคการเมืองใหญ่ในออสเตรเลียมีอยู่ 3 พรรค คือ พรรคแรงงานแห่งออสเตรเลีย พรรคเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย และพรรคประเทศแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคแห่งชาติออสเตรเลีย

แต่ก่อนง่อนชะไร เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่พรรคแรงงานได้ ส.ส. ส่วนใหญ่ในรัฐสภาของทัสมาเนีย แถมรัฐบาลของรัฐก็มาจากพรรคแรงงาน แต่ระยะหลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เพราะงานสำหรับประชาชนคนทัสมาเนียมีน้อยลงมาก เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนจึงไม่เอาพรรคแรงงานแล้วครับ แต่หันมาเลือกพรรคเสรีนิยมเข้าไปทำงานกันเต็มสภา

รัฐธรรมนูญให้ประเทศนี้เป็นรัฐรวมในรูปแบบสหพันธรัฐเหมือนสหรัฐอเมริกา ต่างกันตรงที่ออสเตรเลียมีประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีตามรูปแบบอังกฤษ มีความรับผิดชอบของรัฐบาลตามรูปแบบอังกฤษ มีหลักการแบ่งแยกอำนาจตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา มีการเลือกตั้งโดยตรงทั้ง 2 สภา มีการออกเสียงประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรูปแบบสมาพันธรัฐสวิส และมีการพิจารณาทบทวนคดีใหม่ตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา

เพราะเป็นรัฐรวมในรูปแบบสหพันธรัฐตามแบบสหรัฐอเมริกา ทำให้แต่ละรัฐของออสเตรเลียมีกฎหมายของตนเอง ในห้วงช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทัสมาเนียมีกฎหมายอนุญาตให้ปลูกฝิ่นในรัฐนี้ได้ ผลผลิตฝิ่นก็นำไปใช้ทำยาแก้ปวด ผู้อ่านท่านอย่าคิดว่าการปลูกฝิ่นในรัฐทัสมาเนียเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับ ในแต่ละปีทำรายได้ให้กับชาวไร่ในรัฐนี้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

เมื่อได้ดอกฝิ่นแล้ว ก็ต้องขนลงเรือเพื่อเอาไปเข้าโรงงานที่รัฐวิกตอเรีย ที่นั่นมีโรงงานใหญ่ผลิตยาแก้ปวด เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่ชาวไร่ในรัฐวิกตอเรียอยากปลูกฝิ่นกะเขาบ้าง แต่ทำไม่ได้ จนกระทั่ง เมื่อไม่นานมานี้ มีการอนุญาตให้ทดลองปลูกฝิ่น 3 พันธุ์ ในรัฐวิกตอเรียอย่างลับๆ ปรากฏว่าได้ผลดี จึงมีกฎหมายของรัฐให้ปลูกฝิ่นได้แล้ว พอวิกตอเรียทำได้ ผู้คนในดินแดนนอร์ทเทิร์นทอริทอรีที่อยู่ตอนเหนือของประเทศ ก็ไปกดดันรัฐสภาของรัฐของตนให้ออกกฎหมายปลูกฝิ่นบ้าง

มีผู้อ่านท่านหนึ่งอ่านข่าวออสเตรเลียพบเรื่อง shadow cabinet แปลเป็นภาษาไทยก็คือ คณะรัฐมนตรีเงา ก็เลยคิดว่าที่นั่นมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเงา ขอเรียนนะครับว่าออสเตรเลียไม่มีนายกรัฐมนตรีเงาเพราะตามรัฐธรรมนูญให้มี “ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” อยู่แล้ว หากผลของการเลือกตั้งพลิก ผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละครับ ก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่สมาชิกของพรรคของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะรัฐมนตรีเงาได้ มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและรัฐมนตรี ภาระงานของรัฐมนตรีเงาจะสอดคล้องกับภาระงานของรัฐมนตรีแต่ละคนในรัฐบาล ในออสเตรเลีย ประชาชนให้ความสำคัญกับรัฐมนตรีเงา ถ้ารัฐมนตรีเงาทำงานเข้าตาประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชนก็จะเลือกพรรคที่มีรัฐมนตรีเงาที่มีประสิทธิภาพ+การดูนโยบายของพรรคที่ตนเองชอบ

ในประเทศเรา ความลับอะไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกนำมาเปิดเผยง่าย แต่ที่ออสเตรเลียไม่ได้นะครับ การประชุมคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ข้าราชการที่ถูกคัดมาทำหน้าที่ร่างบันทึกย่อและบันทึกมติที่ประชุมจะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงที่รักษาความลับได้ การพูดจากันในคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นความลับ และไม่มีการนำไปเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ที่กฎหมายอนุญาตก็คือรัฐมนตรีมีสิทธิเสรีภาพในการอภิปรายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่เท่านั้น เอกสารในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะต้องถูกทำลาย พวกร่างบันทึกย่อการประชุมและบันทึกการประชุมอะไรนี่ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับนานถึง 30 ปี จึงจะเอาไปทำลายได้

ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีนักศึกษาไทยไปเรียนกันเยอะมาก แต่มีเรื่องราวของประเทศนี้เผยแพร่ในสังคมของบ้านเรากันน้อยไปหน่อย ญาติพี่น้องของผู้คนที่ไปพำนักพักอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเรียกร้องมายังเปิดฟ้าส่องโลกหลายครั้ง ว่าให้เขียนถึงประเทศนี้บ้าง

เป็นนักเขียนนะครับ ก็ต้องตามใจท่านผู้บริโภค เอ้ย ท่านผู้อ่าน ก็เขียนรับใช้แล้วนะครับ เอาละ สำหรับคืนนี้ นิทราราตรีสวัสดิ์ ลาไปก่อนครับ ลาไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดฟ้าส่องโลกคุณนิติ นวรัตน์ปลูกฝิ่นออสเตรเลียยาแก้ปวดดอกผิ่น