วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชี้คุณภาพ ป.ตรีอาชีวะมีประเมินกลาง

ชี้คุณภาพ ป.ตรีอาชีวะมีประเมินกลาง

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กอศ.วันที่ 2 เม.ย.นี้ จะมีการนำผลการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่บอร์ด กอศ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในภาคต่างๆ มาหารือว่าพบปัญหาอะไรบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งนี้จากการที่ตนพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ ได้มีการพูดกันมากในเรื่องของคุณภาพของผู้จบปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาต้องเป็นการเรียนที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เรียนรู้แบบสบายๆ ดังนั้นต้องสร้างแรงกดดันจากทุกภาคส่วนเพื่อไปขับเคลื่อนคุณภาพ ที่ต้องเป็นการจัดอาชีวศึกษาแบบอุดมศึกษา ไม่ใช่แบบ ปวช. ปวส.

 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า สำหรับรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่พบว่ามีคะแนนแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ทั้งๆที่เรียนในหลักสูตร เดียวกัน จนหลายฝ่ายเกรงว่าเป็นเรื่องเกรดเฟ้อนั้น ตนมองว่าตัวแปรหนึ่งที่ทำให้คะแนนของเด็กออกมาแบบนี้ น่าจะเกิดจากวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น จะให้อาจารย์ที่สอนในสาขาเดียวกันที่อยู่แต่ละสถาบันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน อย่างไรก็ตามตนไม่ห่วงเรื่องนี้เพราะการประเมินนักศึกษาปริญญาตรี นอกจากจะมีการประเมินในแต่ละภาคเรียนของสถาบันแล้ว ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีของอาชีวะทุกคน จะต้องผ่านการประเมินกลางก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสมาคมวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และคณาจารย์ของสถาบัน โดยมีการประเมินทั้งภาคความรู้ และความสามารถ หรือสมรรถนะในทางปฏิบัติ ดังนั้นการให้เกรดของอาจารย์ต้องมองไปถึงข้างหน้าด้วย เพราะถ้าเกรดสูงแต่ไม่ผ่านการประเมินก็จะสะท้อนคุณภาพได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้