Thairath Logo
กีฬา

สพฐ.จัดค่ายติวเข้มภาษาจีนครูไทย

Share :

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายภาษาจีนตลอดเดือน เม.ย.นี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนให้กับครูไทยที่สอนภาษาจีนประมาณ 150 คน และเพื่อให้ครูไทยซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับครูอาสาสมัครจีนมีความรู้ความ เข้าใจในการสื่อสารภาษาจีน ตลอดจนเป็นเวทีพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาจีนให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจ

 

ดร.กมลกล่าวต่อว่า กิจกรรมอบรมภาษาจีน สพฐ.ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ อาทิ ศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาช่วยจัดอบรม โดยกำหนดกิจกรรมค่ายภาษาจีนไว้ 5 ค่าย ทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม. อบรมระดับสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา อบรมระดับกลางและสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) อบรม ทั้ง 3 ระดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อบรมระดับ สูง และ มฟล. จ.เชียงราย อบรมระดับกลาง.

อ่านเพิ่มเติม...
กมล รอดคล้ายกพฐ.สพฐ.ภาษาจีนเพิ่มพูนความรู้ครู