กีฬา
100 year

ทร.นำ 300 เยาวชนทั่วประเทศ เข้าค่ายฝึกเป็นผู้นำ

ทีมข่าวภูมิภาค2 เม.ย. 2557 02:40 น.
SHARE

กองทัพเรือ จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา นำ 300 เยาวชน ทั่วประเทศฝึกเป็นผู้นำเยาวชน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขคืนสู่สังคมไทย...

 

วันที่ 1 เม.ที่อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ  พล.ร.ท.ไกรวุธวัฒนธรรม รองเสนาธิการทหารเรือได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสาประจำปี 2557เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เขตกองทัพเรือจำนวน 300 คน ได้มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นคนไทยรู้รักสามัคคีในการช่วยกันทำนุบำรุงให้เกิดความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยมี พล.ร.ต.ปิติวัลยะเพ็ชรเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พล.ร.ต.สิริบุญสุคนธมานเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมเด็กและเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมโครงการ

ทร.เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา ภายใต้แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี และความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย

พล...ไกรวุธ  กล่าวว่าค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา ภายใต้แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคี และความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยโดยการนำเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่สร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นคนไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย โดยเริ่มดำเนินการจัดโครงการตั้งแต่ปี 2553 จนมาถึงปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่เด็กและเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง 16- 17 ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4- 5 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสมานฉันท์การอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรม WalkRally การเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลการสาธิตรถ AAV กิจกรรมจิตอาสาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกิจกรรมเดินทางไกลขึ้นเขาแหมปู่เจ้าเดินทางไปเกาะขาม เกาะพระกิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ สามัคคีฯลฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือจัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ไกรวุธ วัฒนธรรมรองเสธ.ทร.เกิดจิตสำนึกยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรือหลวงจักรีนฤเบศร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้