ข่าว
100 year

จัดบรรพชาถวายพระราชกุศล "พระเทพฯ" ศน.ปลุกเยาวชนใช้หลักธรรมชี้นำทำดี

ทีมข่าวการศึกษา2 เม.ย. 2557 05:15 น.
SHARE

 ตั้งเป้า 6 แสนรูปทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่วัดยานนาวา กรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 โดย นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เปิดให้เยาวชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญครั้งนี้ ศน.ได้สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้เรียนรู้ควบคู่หลักธรรมด้วย ทั้งนี้จากการประเมินผลโครงการตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา

พบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้น้อมนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิต โดยเฉพาะจากที่เด็กเคยแข่งขันกวดวิชากันมาก ก็มีจำนวนลดลง ขณะเดียวกันมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือพ่อแม่และผู้ปกครองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ศน.ยังเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดศูนย์ประสานงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรพชาภาคฤดูร้อนได้ตลอด 24ชั่วโมงด้วย

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ศน.ได้ดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีขึ้นทั่วประเทศ โดยในปี 2557 นี้ ได้กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 6 แสนคน โดยแบ่งเป็นวัดในเขตกรุงเทพฯ 29 วัด และในส่วนภูมิภาคอย่างน้อยอำเภอละ 1 วัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในการบรรพชา 6 ปี

“ในช่วงระยะเวลาที่บวชอยู่นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรศาสน–ศึกษา ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรม ทางวิชาการต่างๆ เพื่อนำหลักธรรมตามหลักคำสอน ของพระพุทธองค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และแม้ว่าโครงการนี้จะได้รับงบประมาณรายหัวเพียง 29 บาท ต่อหัวเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ ศน.ก็ยังสามารถรับไหว เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์โครงการ อย่างไรก็ตาม ศน.ยังเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการโดยสามารถติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่ ศน.ด้วย” อธิบดี ศน.กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2557ปรีชา กันธิยะโครงการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้