Thairath Logo
กีฬา

นาโนเทคสร้าง พระนามาภิไธย 'สิรินธร'เล็กสุด

Share :

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ว่า นาโนเทค ได้ทูลเกล้าฯถวายรูปภาพเขียน พระนามาภิไธยย่อ “สิรินธร” ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ระดับนาโนเมตร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยลายพระนามาภิไธยนี้ เป็นผลงานของนายณัฐพันธุ์

ศุภกา นักวิจัยของนาโนเทค ใช้วิธีการเขียนพระนามาภิไธยด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำให้พระนามาภิไธยแต่ละเส้น จะมีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 80 นาโนเมตร หรือเล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมคนทั่วไปประมาณ 1,000 เท่า ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มีกำลังขยายกว่าหนึ่งแสนเท่าขึ้นไปจึงจะมองเห็น ถือว่าเป็นนวัตกรรมการสลักลายเส้นที่ทำขึ้นครั้งแรกในโลก ทั้งนี้ เทคนิคการเขียนพระนามาภิไธยด้วยนาโนเทคโนโลยีเหมือนกับเราใช้ปากกาเขียนพระนามาภิไธยบนแผ่นกระดาษ เพียงแต่วิธีการใช้นาโนเทคโนโลยี จะมีขนาดเล็กมากๆ

นักวิจัยนาโนเทคกล่าวต่อว่า วิธีการเขียนพระนามาภิไธยย่อ “สิรินธร” จะใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope) หรือ เอเอฟเอ็ม สลักลายพระนามาภิไธยลงบนแผ่นซิลิกอนที่ใช้สำหรับทำชิปคอมพิวเตอร์หรือไมโครชิป ซึ่งมีความแข็งและบางมาก พร้อมกับมีการควบคุมโครงสร้างระดับนาโน ใช้เทคนิคการเขียนลวดลายที่เรียกว่า “ออกซิเดชันนาโนลิโธกราฟี (oxidation nanolithography)” เทคนิคนี้จะใช้หัวเข็มขนาดเล็กของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เคลื่อนที่เข้าใกล้ผิวหน้าของแผ่นซิลิกอนที่มีระยะห่างไม่เกิน 10 นาโนเมตร ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ขึ้นระหว่างหัวเข็มกับผิวหน้าของแผ่นซิลิกอน ส่งผลทำให้เกิดเป็นลวดลายที่มีขนาดเล็กจิ๋วบนแผ่นซิลิกอน โดยลายพระนามาภิไธยแต่ละเส้นจะมีความสูงจากผิวหน้า หรือนูนขึ้นจากแผ่นซิลิกอนประมาณ 1 นาโนเมตร เป็นสีขาวอมเหลือง ส่วนพื้นซิลิกอนจะมีสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

อ่านเพิ่มเติม...
สมเด็จพระเทพสิรินธรสิริฤกษ์ ทรงศิวิไลนาโนเทคทูลเกล้าพระนามาภิไธยนาโนเมตรเล็กที่สุด