Thairath Logo
กีฬา

ตร.ภาค5 ผุดชุมชน'หายยา'บริการนัก ทท. ตามต้นแบบญี่ปุ่น

Share :

ตร.ภาค 5 นำร่องเปิดสถานีตำรวจชุมชน"หายยา"หรือ"โคบังหายยา"บริการนักท่องเที่ยว ตามแบบประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC...

เมื่อวันที่ 1 เม..57  พล...ธนิตศักดิ์ธีระสวัสดิ์รองผบช. 5 พล...กริชกิติลือผบก..เชียงใหม่พ...กิตติสินธุ์คงทวีพันธ์ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ร่วมกันเปิดสถานีตำรวจชุมชนหายยาหรือ"โคบังหายยา" ตามแบบของตำรวจชุมชนของประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลืองานราชการ และบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนที่สถานีตำรวจชุมชนหายยาถนนทิพยเนตรต.หายยาอ.เมืองจ.เชียงใหม่โดยทาง 

รองผบช..5 กล่าวว่าตามนโยบายของพล...อดุลย์แสงสิงแก้วผบ.ตร.มีแนวคิดที่จะนำสถานีตำรวจชุมชนหรือโคบังของประเทศญี่ปุ่นมาเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนชนในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทางตร..5 เล็งเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว เหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนหายยาขึ้นโดยมีตำรวจอาสาล่ามแปลภาษาทุกประเทศมาบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปีนี้นี้ซึ่งสถานนีตำรวจชุมชนแห่งนี้จะมีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบประวัติของอาชญากรรมและติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบๆสถานีเพื่อป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
ชุมชนหายยาตร.ภาค5ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์รองผบช.ภ.5กริช กิติลือผบก.ภ.เชียงใหม่โคบังหายยาบริการนักท่องเที่ยวแบบญี่ปุ่นพร้อมเข้าสู่AEC