Thairath Logo
กีฬา

อ.แม่ระมาด แล้งหนัก ประปาหยุดจ่ายน้ำ เตรียมสร้างโรงเก็บน้ำ

Share :

นายอำเภอแม่ระมาดระบุภัยแล้งปีนี้หนักมากประปาหยุดจ่ายน้ำห้วยขเนจื้อแห้งรพ.สูบน้ำ 1 ชมพัก 2 ชม เตรียมแผการส้างโรงเก็บน้ำดิบขนาดใหญ่...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายเชวงศักดิ์ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากกล่าวว่าสถานการณ์แล้งที่อำเภอแม่ระมาดค่อนข้างรุนแรงมากเมื่อการประปาภูมิภาคต้องงดจ่ายน้ำเป็นบางวันบางชั่วโมงเช่นเดียวกับโรงพยาบาลแม่ระมาดก็สูบน้ำใช้สอยแบบสูบน้ำ 1 ชั่วโมงพัก 2 ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องมาจากห้วยขะเนจื้อและห้วยแม่ระมาดประสบปัญหาน้ำน้อยมากและมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและพืชตัวอื่นต่างร่วมกันใช้น้ำในลำห้วยทำให้น้ำมีปัญหาขาดแคลนมาก 

"การแก้ปัญหาระยะยาวจะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ซึ่งยังมีน้ำจากห้วยแม่ระมาดและห้วยแม่จะเราซึ่งไหลลงแม่น้ำเมยไปเปล่าๆ  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านการประปาภูมิภาคสาขาแม่ระมาด  เพื่อวางแผนร่วมกันหาระบบการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งต่อไป"นายเชวงศักดิ์กล่าว

นายเชวงศักดิ์ กล่าวด้วยว่าในส่วนของการประปาภูมิภาพสาขาแม่ระมาดก็มีแผนการสร้างโรงเก็บน้ำดิบขนาดใหญ่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากซึ่งอำเภอแม่ระมาดเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจในปีพ.. 2558 สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้คือการเอากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและพืชตัวอื่นมาคุยกันเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้วต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
ภัยแล้งเชวงศักดิ์ ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดจ.ตากการประปาภูมิภาคงดาจ่ายน้ำแหล่งน้ำใหม่ห้วยแม่ระมาดโรงเก็บน้ำดิบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก