วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง แจงไตรมาสแรกปีงบ 57 อปท.-รสก.รายได้เพิ่ม

คลัง แจงไตรมาสแรก ปีงบ 57 อปท.และรัฐวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 31,432 ล้านบาท ขณะที่ยอดเบิกจ่ายลดลง... 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ว่า การคลังภาคสาธารณะยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ โดยมีรายได้ 1,840,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 31,432 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นผลจาก อปท. และรัฐวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ 2,178,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 66,381 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 โดยเป็นผลจากรัฐบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายลดลง 8,879 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลการคลังภาคสาธารณะขาดดุล 338,153 ล้านบาท โดยขาดดุลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 34,949 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 สำหรับดุลการคลังเบื้องต้นของภาคสาธารณะ (Primary Balance) ไม่รวมรายได้ รายจ่ายจากดอกเบี้ย ขาดดุล 283,941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของ GDP.

คลัง แจงไตรมาสแรก ปีงบ 57 อปท.และรัฐวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 31,432 ล้านบาท ขณะที่ยอดเบิกจ่ายลดลง... 1 เม.ย. 2557 17:45 1 เม.ย. 2557 18:53 ไทยรัฐ