วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้าน สมทบเงินเดือนครู

ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 1,234 ล้านบาท ให้ ศธ.สมทบเงินเดือนครูก่อนประถม ประถม และมัธยม รวมถึงครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังก่อนหน้านี้ กำหนดอัตราเงินครู 13,300 บาท เตรียมชง กกต.พิจารณาต่อ...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 57 ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 1,234 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเงินอุดหนุน หรือเงินสมทบเงินเดือนของครูระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ก่อนหน้านี้ ที่กำหนดให้ข้าราชการครูมีเงินเดือนอัตราแรกบรรจุในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 13,300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 โดยงบประมาณที่ ครม.อนุมัติให้ส่วนนี้ มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่เป็นงบกลาง ครม.จึงต้องส่งเรื่องนี้ไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนจะดำเนินการต่อไป.

ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 1,234 ล้านบาท ให้ ศธ.สมทบเงินเดือนครูก่อนประถม ประถม และมัธยม รวมถึงครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังก่อนหน้านี้ กำหนดอัตราเงินครู 13,300 บาท เตรียมชง กกต.พิจารณาต่อ... 1 เม.ย. 2557 17:38 2 เม.ย. 2557 09:12 ไทยรัฐ