วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งพัฒนาปาล์มน้ำมัน ยกระดับปริมาณผลผลิต รับการแข่งขันอาเซียน

เร่งพัฒนาปาล์มน้ำมัน ยกระดับปริมาณผลผลิต รับการแข่งขันอาเซียน

  • Share:

เร่งพัฒนาปาล์มน้ำมัน มุ่งยกระดับปริมาณผลผลิตต่อไร่ จาก 3 ตัน เพิ่มไปที่  5 ตันต่อไร่ พร้อมจัดสรรงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ รับการแข่งขันเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 58 นี้...

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เพราะสามารถนำไปผลิต เพิ่มมูลค่า และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้มาก แต่ยังขาดกระบวนการผลิตที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาได้อย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาระบบการจัดการภายในประเทศอย่างครบวงจร คอบช. โดย วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. รับผิดชอบดูแลการวิจัยปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ รับการแข่งขันเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 58 นี้

ด้าน รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการจัดการ การผลิตปาล์มน้ำมันสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.กระบี่ว่า นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำวิจัยการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย และการพัฒนาให้ผลผลิต สามารถนำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพนั้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าการปลูกปาล์มในบ้านเรามีปัญหาผลผลิตเฉลี่ยที่ 3 ตัน/ไร่ ต่างจากเป้าที่วางไว้คือ 5 ตัน/ไร่ สาเหตุเกิดจากการจัดการ ระบบรับซื้อน้ำมันปาล์ม สิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกตลาดโลก รวมทั้งการจัดการของเหลือ และของเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ สิ่งแรกต้องพัฒนาคนควบคู่กับพันธุ์ปาล์ม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

สำหรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปาล์มในประเทศไทยที่วางไว้จะเริ่มตั้งแต่การพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวมกลุ่มของเกษตรกร การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นหนทางในการเพิ่มราคา การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าที่จะถูกนำมาเป็นข้อกีดกันการส่งออกได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้