Thairath Logo
กีฬา

พบ 'เด็กอ้วน' เพิ่มขึ้น เสี่ยงโรคเพียบ!

Share :

กรมอนามัยเผยผลสำรวจเด็กอ้วนเสี่ยงโรคเพียบ จับมือกรมสุขภาพจิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะโรงเรียนจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม 3 อ. ตั้งเป้าลดเด็กอ้วนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ภายในปี 2560...

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเทคนิคการจัดอาหารตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน ว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่พบเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.6 ทั้งนี้ โรคอ้วนจะส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดตีบแข็ง โรคหัวใจสูง นอกจากนี้ เด็กอ้วนจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะเวลานอนหลับ ปอดจะขยายตัวได้น้อย ร่างกายจึงได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้ง่วงนอนช่วงกลางวัน และส่งผลกระทบต่อการเรียน รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ทำให้ปวดหัวเข่า ข้อเท้า กระดูกงอ ขาโก่ง เดินไม่คล่องตัว เหนื่อยง่าย เพราะต้องรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปด้วย

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุการเกิดโรคอ้วนในเด็กมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย โดยพบว่า เด็กวัยเรียนกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนกินข้าวต่อคน ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือ ควรกินผักวันละ 12 ช้อนกินข้าว และเด็กกินผลไม้ทุกวัน เพียงร้อยละ 26.8 สำหรับการออกกำลังกายพบว่า เด็กที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ คือ 60 นาทีต่อวัน และสัปดาห์ละ 3 วัน มีเพียงร้อยละ 24.3 ในขณะที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กไทยมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น กรมอนามัยจึงร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะเทคนิคการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ รวมถึงเทคนิคการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ เพื่อให้ครูโภชนาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีเด็กอ้วนในโรงเรียนร้อยละ 10 ขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าหมายลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนของประเทศ ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ภายในปี 2560

"จากผลการสำรวจสถานการณ์โรคอ้วนของเด็กนักเรียนและสภาพปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนเขตเมืองทั่วประเทศ โดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนการสนับสนุนงานวิจัยพบว่า โรงเรียนที่จัดผลไม้เป็นของว่างให้กับเด็ก จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้จัด ร้อยละ 30 โรงเรียนที่มีการขายน้ำอัดลมและน้ำหวานจะมีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่าของโรงเรียนที่ขายน้ำอัดลมและน้ำหวาน และโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่จัด ถึงร้อยละ 20" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
สธ.สาธารณสุขเด็กอ้วนโรคอ้วนเด็กอ้วนเสี่ยงโรคณรงค์ สายวงศ์