วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำพาสปอร์ต

โดย

consular.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมการกงสุล หน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ บริการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต แก่ประชาชนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศในทุกๆ กรณี และคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศกรณีเกิดภัยต่างๆ

กรมการกงสุล นำเสนอประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการ รวบรวมข้อมูลจุดให้บริการทำพาสปอร์ตทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนั้น หน้าแรก ยังรวบรวมข่าวเด่น ประกาศ และบริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์...

1 เม.ย. 2557 09:33 3 เม.ย. 2557 01:39 ไทยรัฐ