Thairath Logo
กีฬา

แจ้งความศาล

Share :


รธน. เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มวันใหม่ และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย เล่นละครล้อเลียนในกิจกรรม “ศาลปล้นเสียง” และแจ้งความตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ สน.สุทธิสาร.

อ่านเพิ่มเติม...
แจ้งความศาล รธน.สน.สุทธิสารเล่นละครล้อเลียนศาลปล้นเสียง