Thairath Logo
กีฬา

ก่อสร้างล่าช้าขาดแรงงาน

โดย ทีมข่าวกทม.
1 เม.ย. 2557 04:08 น.
Share :

โยธากทม.กุมขมับ-โครงการแก้จราจรกรุงฯสะดุด

นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สนย. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆที่ได้เปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีอ็อกชั่นซึ่งมีมากกว่า 20 โครงการไปแล้วเช่นโครงการสะพานข้ามคลองหนองปรือเขตลาดกระบังโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนรามคำแหง-ถนนพัฒนาการโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกศรีอยุธยา-ถนนพระราม 6 เป็นต้นขณะนี้ยังไม่ได้ตัวบริษัทผู้รับเหมาเนื่องจากการประกวดราคาด้วยวิธีดังกล่าวบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าร่วมต้องแข่งขันด้านราคาซึ่งการเคาะราคาแต่ละครั้งทำให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้นจากราคาค่อนข้างมากทำให้บริษัทผู้รับเหมาไม่ยอมเคาะราคาสู้กันส่วนใหญ่จะเสนอราคาเท่ากันหมดนอกจากนี้บริษัทผู้รับเหมาหลายรายประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งจากการสำรวจพบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวส่วนแรงงานคนไทยลดลงอย่างมากประกอบกับโครงการก่อสร้างของกทม. ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคการก่อสร้างจึงต้องใช้แรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผูกเหล็กทำแบบเทคอนกรีตต่างจากงานก่อสร้างของภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างอาคารสามารถใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบได้ทำให้การก่อสร้างภาคเอกชนมีการพัฒนาไปมากกว่าภาครัฐจึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถหาบริษัทผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆของกทม. ได้

นายทวีศักดิ์กล่าวว่าสำหรับโครงการที่เสนอประกวดราคาไปแล้วและไม่สามารถคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมามาดำเนินการได้ตามขั้นตอนก็จะต้องเสนอขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งแรกเพื่อเปิดประกวดราคาใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่ต่ำกว่า 4-5 เดือนและกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปิดประกวดราคาครั้งใหม่ก็ใช้เวลาอีกเช่นกันทั้งนี้แต่ละโครงการหากจะเร่งรัดดำเนินการตั้งแต่เริ่มประกวดราคาจนได้บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของสนย. ในขณะนี้อย่างมากเพราะโครงการต่างๆได้ล่าช้าไปจากแผนงานที่กำหนดไว้ทำให้การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในเขตกรุงเทพฯไม่คืบหน้าเท่าที่ควร.

อ่านเพิ่มเติม...
ก่อสร้างแรงงานทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ประกวดราคาอีอ็อกชั่น