วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้หนทางวัดอายุ หัวใจยืนยาว

นักวิจัยทางการแพทย์สามารถตรวจรู้แล้วว่า หัวใจของแต่ละคนจะทำงานอยู่ได้อีกนานเท่าใด จนกว่าจะวายหรือล้มด้วยโรคลมอัมพาตไป และยังสามารถจะยืดอายุของมันออกไปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนความประพฤติของตัวเอง

นักวิทยาศาสตร์ของสมาคมอังกฤษร่วมเพื่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการออกแบบเครื่องมือใหม่ ที่สามารถจะพยากรณ์อายุของหัวใจที่แท้จริงได้แล้ว

เครื่องมือนั้นจะใช้คำนวณจากแบบแผนการใช้ชีวิต ตั้งแต่ความดันโลหิต  ระดับไขมันในเลือด และภาวะทางแพทย์ที่เกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งมันจะสามารถคำนวณให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเอง อย่างเช่น การเลิกบุหรี่ การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออก กำลังและการลดการนั่งๆนอนๆ ให้น้อยลง.

นักวิจัยทางการแพทย์สามารถตรวจรู้แล้วว่า หัวใจของแต่ละคนจะทำงานอยู่ได้อีกนานเท่าใด จนกว่าจะวายหรือล้มด้วยโรคลมอัมพาตไป และยังสามารถจะยืดอายุของมันออกไปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนความประพฤติของตัวเอง... 31 มี.ค. 2557 21:27 31 มี.ค. 2557 21:43 ไทยรัฐ


advertisement