Thairath Logo
กีฬา

เด็ก นร.เสนอรัฐบาล วิธีประหยัดค่าหมึก

Share :

เด็กนักเรียนวัยรุ่นสหรัฐฯ เสนอความเห็นให้รัฐบาล เปลี่ยนแบบตัวพิมพ์ตัวหนังสือให้เป็นตัวบางขึ้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือขึ้นได้ปีหนึ่งๆหลายร้อยล้านบาท

เด็กชายสุวิระ มีรจันทร์ธานี นักเรียนของโรงเรียนมัธยมโอมารา ใกล้เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนียได้กล่าวในหนังสือที่มีไปถึงเจ้าหน้าที่ว่า เขามีความคิดเรื่องนี้มานานแล้ว เมื่อสังเกตว่าบรรดาครูมักจะใช้แบบตัวพิมพ์ตัวหนังสือตัวหนา เมื่อเวลาพิมพ์ ด้วยเหตุว่ามีความสนใจในการออกแบบตัวอักษรและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงลองคำนวณดูว่าการใช้แบบตัวพิมพ์ตัวหนังสือขนาดต่างๆ จะสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์ต่างกันเท่าใด “เพราะมีแต่คนพูดกันแต่เรื่องประหยัดกระดาษ ไม่เห็นมีใครพูดถึงประหยัดหมึกบ้างเลย” เขาเล่า

เขาได้ศึกษาถึงเอกสารการพิมพ์ราชการต่างๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น จนได้ข้อมูลในที่สุดว่า หากใช้แบบตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยต์ รัฐบาลจะสามารถประหยัดค่าหมึกพิมพ์ได้มากถึงร้อยละ 29

ทางสำนักพิมพ์รัฐบาลได้มีหนังสือตอบมายกย่องความคิดและข้อเสนอของเขาอย่างมาก และแจ้งว่าจะได้นำความเห็นของเขาไปพิจารณา.

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวพิมพ์ตัวหนังสือตัวบางสุวิระ มีรจันทร์ธานีประหยัดหมึกทันโลก