ข่าว
100 year

แนะเทคนิคหางานให้ได้งาน! หลังพบเด็กจบใหม่เตะฝุ่นนับแสนรายต่อปี

ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2557 08:00 น.
SHARE

จ๊อบส์ ดีบี วิเคราะห์ 5 สาเหตุที่ทำให้เด็กจบใหม่ไม่ได้งาน ชี้แห่สมัครธุรการ/ทรัพยากรบุคคล และการตลาด/ประชาสัมพันธ์สูงสุด ขณะที่ตลาดต้องการกำลังคนในสายพนักงานขาย การบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ จำนวนมาก…

นางนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักศึกษาจบใหม่ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ประเทศไทยมีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนถึงกว่า 114,606 ราย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดได้จากหลายประเด็น อาทิ นักศึกษาไม่ศึกษาความต้องการของตลาดว่าต้องการตำแหน่งงานอะไร จึงทำให้สมัครงานแบบไร้ทิศทาง, นักศึกษานิยมเลือกเรียนกระแสนิยม โดยไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง, ปัญหาการเลือกงานและองค์กรตามที่ตนต้องการ, มีทักษะไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สนใจ, ขาดการเตรียมตัวที่ดี ซึ่งสะท้อนออกทางบุคลิกภาพ ทำให้เสียเปรียบผู้สมัครรายอื่นที่แสดงถึงความพร้อมและความมั่นใจที่ดีกว่า

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) กล่าวอีกว่า ข้อมูลจากจ๊อบส์ดีบีระบุว่าสายงานที่เด็กจบใหม่นิยมหางานมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ตำแหน่งธุรการ ทรัพยากรบุคคล การตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีวิธีการทำงานตรงกับพฤติกรรมของเด็กจบใหม่ที่ชอบความท้าทาย ชอบพบปะผู้คน สนุกสนาน ได้รู้จักเรียนรู้การวางแผนงาน ได้แสดงความคิดเห็นกับงาน และได้ใช้เทคโนโลยี ทำให้เด็กจบใหม่รู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ การธนาคาร/การเงิน บัญชี วิศวกร และไอที เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะทางในสายวิชาที่เรียน

นางนพวรรณ กล่าวอีกว่า ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ตำแหน่งพนักงานขาย การบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจขององค์กรขับเคลื่อนและเติบโตตามเป้าหมาย ทั้งยังเป็นตำแหน่งที่มีการหมุนเวียนบุคลากรค่อนข้างสูง รองลงมาคือตำแหน่ง วิศวกรและไอที ถือเป็นตำแหน่งงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอุตสาหกรรมที่องค์กรขาดไม่ได้ รวมทั้งต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางมาเป็นผู้ควบคุมดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตำแหน่งงานดังกล่าวจึงยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และสุดท้ายตำแหน่งธุรการ ทรัพยากรบุคคล การตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กร เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่คอยบริหารจัดการองค์กรทั้งเรื่องภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแก่องค์กร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) กล่าวด้วยว่า ไม่เพียงแต่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางาน แต่เด็กจบใหม่ควรมีประสบการณ์ฝึกงานตามสายงานที่ต้องการ เพื่อฝึกทักษะการทำงานและความรับผิดชอบก่อนจะเริ่มงานจริง ควรมีความเชี่ยวชาญ ควรเรียนรู้ภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย ควรมีบุคลิกภาพดี ใฝ่รู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ทั้งนี้ จ๊อบส์ ดีบี ได้แนะนำเทคนิคแก่นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการได้ทำงานตามที่ตนเองต้องการ ได้แก่
1. ถามตัวเองก่อนว่าตนนั้น “ชอบ” งานอะไร หรือ “ถนัด” งานแบบไหน เพราะการที่เรารู้จักตัวเองก็จะทำให้เรามุ่งไปสู่การค้นหาตำแหน่งที่ชอบ หรือไม่ว่าจะไปสมัครงานกับองค์กรไหนก็ย่อมที่จะมีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนัก 2. ลงมือค้นหางานที่ชอบหรือถนัด โดยพิจารณาดูจากคุณสมบัติที่ปรากฏในประกาศโฆษณาตำแหน่งงานว่าตรงกับความรู้ความสามารถของเราหรือไม่ โดยปัจจุบันเว็บไซต์หางานที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ต่างอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้หางานได้เลือกสรรงานที่ชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งผู้สมัครงานสามารถสมัครงานกับบริษัทนั้นๆ ได้ทันที

นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังต้องเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มจากการเตรียมเรซูเม่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะทำให้บริษัทที่เราต้องการไปสมัครได้รู้จักตัวตนของเรามากที่สุด ซึ่งผู้สมัครงานสมควรอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องการใช้ภาษา ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง การเขียนให้ตรงประเด็น ไม่ยืดเยื้อ และเน้นจุดแข็งของเราให้ชัดเจนการใช้รูปถ่ายที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ เตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการฝึกงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่เราสมัครงาน และเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน ทั้งเรื่องเครื่องแต่งกาย บุคลิกโดยรวมที่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จ๊อบส์ ดีบีJob DBเทคนิค สมัครงานนพวรรณ จุลกนิษฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้