Thairath Logo
กีฬา

คนคุณธรรม

โดย ซี.12
1 เม.ย. 2557 05:00 น.
Share :

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก อย่างน้อยก็มีการมอบรางวัลยกย่องข้าราชการดีเด่นกันในทำเนียบรัฐบาล

แต่วันข้าราชการพลเรือนปีนี้ช่างดูหงอยเหงาเศร้าสร้อยยังไงชอบกล พอผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบไม่ได้เสียคนหนึ่งงานการทุกอย่างเป็นอันเลิกหมด

การรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นก็ให้ส่วนราชการรับใส่เข่งไปแจกกันเอง

นี่แสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรจริงจังกับข้าราชการพลเรือน เพราะไม่อย่างนั้นก็สามารถยืมสถานที่ของทหารตำรวจมาจัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกลาโหม หรือสถานที่ของกองทัพเรือก็ใหญ่โตโอ่โถงสง่างาม ชั้นแต่สโมสรตำรวจก็ขอมาแก้ขัดได้ถ้าจะทำเอาละไม่จัดก็ไม่จัดแถมวันนี้ยังไม่มีใครรวมรายชื่อข้าราชการดีเด่นมาให้ก็เลยขอใช้โอกาสนี้บอกกล่าวถึงงานเก่าที่น่าสนใจของ ศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชนที่มีบทบาทเข้มแข็งในการยกย่องคนมีคุณงามความดีในสังคมเรียกว่า รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งประกาศกันไปตั้งแต่ปีที่แล้ว

แต่ตอนนี้ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้จัดพิมพ์รวบรวมชีวิตและผลงานของผู้ได้รับรางวัลไว้ในหนังสือ งดงามตามวิถีคุณธรรม

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ คือ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ นักสู้ผู้พิการที่ทะยานสู่ระดับโลก กับ นายมานิจ สุข-สมจิตร ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สภาพัฒนาการเมือง ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครูข่าวคนกล้า

ส่วนรางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทบุคคล ได้แก่ นายจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา นางฉันทนา ดาวราย ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายรัชชนนท์  แกะมา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวรลักษณ์  ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี นายศิวโรฒ  จิตนิยม ประธานธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศตรีโสภณ  สรรพนุเคราะห์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นายสมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ บุญรัตน์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ พ่อครูตำรวจในโครงการครูตำรวจข้างถนน และ ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กร ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร นอกจากนั้นยังมีรางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทโครงการต่างๆอีกมากมาย

ที่น่าดีใจคือหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกก็เป็นข้าราชการเหมือนกับเราท่านนี่แหละ.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...
มุมข้าราชการซี.12คนคุณธรรม