Thairath Logo
กีฬา

สายตรวจ ป.ป.ส.

โดย สหบาท
1 เม.ย. 2557 05:00 น.
Share :

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ถือเป็นปัญหาหลักและปัญหาสำคัญ ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ยังคงเดินหน้าแก้ไขอย่างเต็มกำลัง

ที่ผ่านมา พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กำหนดพื้นที่และแบ่งระดับความรุนแรงไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับข้อเท็จจริงให้มากที่สุด โดยแบ่งเป็น “ชุมชนเฝ้าระวังทั่วไป” 14,608 แห่ง และ “ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด” 50 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยทุกชุมชนได้เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการปิดล้อมเอกซเรย์เชิงรุกในแหล่งเป้าหมาย การจับกุมกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดโดยทันที และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในแต่ละชุมชน ยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่ พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ดำเนินการอยู่ในเวลานี้

ก็คือการจัด “สายตรวจ ป.ป.ส.” ลงพื้นที่ลาดตระเวนดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างใกล้ชิด

เพื่อเสริมการปฏิบัติงานของสายตรวจโรงพักที่มีงานอาชญากรรมเต็มมืออยู่แล้ว

การทำงานของ “สายตรวจ ป.ป.ส.” จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก “ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส.” ที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วและยังมีข้อมูลจากเบาะแสของประชาชนผ่าน สายด่วน 1386 รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆจาก กล้องซีซีทีวี ที่ติดตั้งไว้ตามชุมชนเสี่ยงตลอด 24 ชม.ด้วย

ถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

สำหรับในช่วงโรงเรียนปิดเทอมนี้ น่าเป็นห่วงเด็กจะพากันไปเที่ยวเตร่มั่วสุมและประพฤติตัวไปในทางเสียหาย โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด

พล.ต.อ.พงศพัศ ยืนยันทุกฝ่ายได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อยู่แล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ลูกหลานเข้าไปมั่วสุมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

หากรับมือไม่ไหว ก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ สายด่วน 1386

โดย สายตรวจ ป.ป.ส. จะเข้าพื้นที่แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที.


สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...
ส่องตำรวจสหบาทสายตรวจป.ป.ส.พงศพัศ พงษ์เจริญ