Thairath Logo
กีฬา

ตัดสินกันด้วยประชามติ

โดย
1 เม.ย. 2557 05:00 น.
Share :

กลายเป็นวิวาทะที่ยืดเยื้อ ระหว่าง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับ ป.ป.ช. กรณีที่ป.ป.ช.ให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องโครงการรับจำนำข้าว  ฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาว่าป.ป.ช.เร่งรัดอย่างไม่เป็นธรรม จึงพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง รวมทั้งมีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลปิดล้อมสำนักงาน ป.ป.ช. และถูกมือมืดยิงระเบิดถล่มแทบจะเป็นรายวัน

กรรมการ ป.ป.ช.ผู้รับผิดชอบใน การไต่สวน ชี้แจงว่าไม่ได้เร่งรัดสรุปผลใน 21 วัน ตามที่นายกรัฐมนตรีเข้าใจ แต่โครงการรับจำนำข้าวถูกหลายฝ่ายร้องเรียนมาตั้งแต่ปลายปี 2555 และ ป.ป.ช.ก็ได้ตรวจสอบเรื่อยมา ส่วนเลขาธิการ ป.ป.ช.ชี้แจงว่า ถึงแม้น.ส.ยิ่งลักษณ์จะชี้แจงข้อกล่าวหาแล้ว ก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะชี้มูลความผิด

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทาง การเมือง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีถูก ป.ป.ช.ไต่สวน ขณะที่เกิดวิกฤติการเมืองร้ายแรงที่ยังหาทางออกไม่ได้ และยังมีการร้องเรียนกรณีสั่งย้ายนายถวิล  เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบ ทั้งสองกรณีอาจทำให้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรีไม่ได้ถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตโดยตรง ในโครงการรับจำนำข้าวแต่ถูกกล่าวหา “ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” หรือโดยทุจริตทำให้ประเทศเสียหาย เพราะไม่ได้ระงับยับยั้งการทุจริต หรือการก่อความเสียหาย ถึงแม้จะมีฝ่ายต่างๆเตือนมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. นักวิชาการ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินและองค์กรอื่นๆ

รัฐบาลและบริษัทบริวารทั้งหลาย ชอบกล่าวอ้างเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตย แต่ไม่ยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ ทั้งยังปล่อยให้มีการยิงระเบิดเป็นรายวันในนครหลวงของประเทศ จะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร? เพราะไม่ยึดหลักนิติธรรม และระบบตรวจสอบถ่วงดุล

ฝ่ายรัฐบาลชอบอ้างว่าตุลาการและองค์กรอิสระต่างๆไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน เพราะไม่ได้มาจากเลือกตั้ง จะตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ที่มาจากประชาชนได้อย่างไร? อ้างด้วยว่าองค์กรอิสระและศาลอยู่เหนือการตรวจสอบ เป็นข้ออ้างที่ไม่จริง เพราะรัฐสภาหรือรัฐบาลก็อาจตรวจสอบตุลาการและองค์กรอิสระได้ตามรัฐธรรมนูญ

แต่ถ้าถือว่าผู้ชนะเลือกตั้งคุมเสียงข้างมากในสภา มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สามารถทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ โดยองค์กรที่ไม่ยึดโยงประชาชน รัฐบาลก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกองค์กรที่ไม่ต้องการ และให้เสียงข้างมากในสภาคุมอำนาจเด็ดขาด ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะถูกตรวจสอบ ก็ต้องให้คนทั้งประเทศออกเสียงลงประชามติ.

อ่านเพิ่มเติม...
บทบรรณาธิการตัดสินประชามติป.ป.ช.ทุจริตรับจำนำข้าว