วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดผู้ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ ลต.ส.ว. สูงถึง2ล้านเสียง

กกต. เผยไม่พอใจผลคนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. ไม่เข้าเป้า-โยนนักวิชาการตอบรายชื่อผู้ที่อาจได้รับเลือกตั้ง เชื่อมโยงฝ่ายการเมือง ขณะที่ยอดผู้ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ สูงถึง 2,212,936 คน...

18.40 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สรุปภาพรวมการประมวลผลคะแนน ณ เวลา 19.00 น. จากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 93,534 หน่วย นับคะแนนแล้ว 85,235 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 91.13 โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 43,840,305 คน ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 18,634,864 คน หรือร้อยละ 42.51 จำนวนบัตรดี 15,460,867 บัตร คิดเป็นร้อยละ 82.97 ส่วนบัตรเสีย มีจำนวน 960,396 หรือร้อยละ 5.15 และจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน มีทั้งสิ้น 2,212,936 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88

โดยยอมรับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ไม่เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งอาจเป็นเพราะบรรยากาศทางการเมืองที่มีความขัดแย้ง โดยเฉพาะตัวเลขผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน เป็นตัวเลขที่สูงถึงร้อยละ 11.88 หรือกว่า 2 ล้านคน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครไม่เป็นที่รู้จัก หรือคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง แต่ต้องการรักษาสิทธิ์ จึงออกไปใช้สิทธิ์ของตน ส่วนรายชื่อผู้สมัครที่อาจได้รับเลือกตั้ง ขอให้สอบถามไปยังนักวิชาการ เพราะ กกต.มีหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

นายสมชัย ย้ำว่า กกต.จะเร่งประกาศรับรองผลภายใน 7 วัน หากไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน และจะทยอยประกาศรับรองผลให้ครบ 77 จังหวัด ภายใน 30 วัน

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งรวม 8 ประเทศ ซึ่งรู้สึกพอใจการจัดการเลือกตั้งของไทย ที่เป็นไปตามหลักสากล

กกต. เผยไม่พอใจผลคนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. ไม่เข้าเป้า-โยนนักวิชาการตอบรายชื่อผู้ที่อาจได้รับเลือกตั้ง เชื่อมโยงฝ่ายการเมือง ขณะที่ยอดผู้ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ สูงถึง 2,212,936 คน... 30 มี.ค. 2557 19:35 30 มี.ค. 2557 19:47 ไทยรัฐ