วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้นไทยหลุดโผแบล็กลิสต์รายงานค้ามนุษย์ของUSA

พาณิชย์ เผยปีนี้ไทยมีโอกาสหลุด Tier 2 Watch List ในรายงานการค้ามนุษย์ ของสหรัฐฯ แต่อาจดีขึ้น หรือแย่ลง ถ้าแย่ลง เตรียมถูกตัดความช่วยเหลือ ถูกตัดจีเอสพี และผู้บริโภคอาจต่อต้านสินค้าไทย แต่ยังไม่คิดฟ้องใน WTO เหตุยังต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เป็นหลัก...

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทยว่า ในการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 57 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐฯ จะประกาศผลในเดือน ก.ย.57 มีความเป็นไปได้ทั้ง 2 ทางที่ไทยจะถูกจัดให้อยู่ในบัญชีที่ดีขึ้น หรือบัญชี Tier 2 จากปัจจุบันที่ี Tier 2 Watch List ต่อเนื่องกันมา 4 ปีแล้ว หรืออาจถูกจัดให้อยู่ในอันดับแย่ลง คือ Tier 3 โดยหากอยู่ในบัญชี Tier 2 แสดงว่า ไทยมีพัฒนาการดีขึ้นในการแก้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ทั้งแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานขัดหนี้ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงจัง จนสหรัฐฯ พอใจ แต่หากอยู่ในบัญชีที่แย่ลง หมายความว่า สหรัฐฯ ยังไม่พอใจกับการแก้ปัญหาของไทย แม้ไทยได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว

''ถ้าไทยอยู่ในบัญชี Tier 3 จริง จะส่งผลเสียหลายๆ ด้าน เช่น อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การค้า และมนุษยธรรม อาจถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่สำคัญจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศ และสินค้าไทยเสียหาย ผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน อาจต่อต้านการใช้สินค้าไทย ซึ่งจะกระทบต่อการค้า การส่งออกไปสหรัฐฯ”  

สำหรับการแก้ปัญหาแรงงานนั้น นอกจากต้องการให้สหรัฐฯ ปรับสถานะให้มาอยู่ในบัญชีที่ดีขึ้นแล้ว ยังต้องการให้สินค้าไทย 5 รายการ คือ กุ้ง ปลา อ้อยและน้ำตาล สื่อลามก และเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และขัดกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ (TVPA) ให้มาอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ใช้แรงงานไม่ผิดกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม แม้หลายฝ่ายมองว่า สหรัฐฯ กีดกันการค้าไทย และเสนอแนะให้ฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) แต่คงยังไม่จำเป็น เพราะไทยยังต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ ในการส่งออก และการค้าเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report : Trafficking in Person Report) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทุกปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาพรวมการค้ามนุษย์และความพยายามในการขจัดการค้ามนุษย์ของประเทศ ต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 53-56 สหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List คือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย TVPA และมีเหยื่อการค้ามนุษย์จำนวนมาก หรือเพิ่มขึ้นมาก หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่วน Tier 2 ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญปรับปรุงแก้ไข และ Tier 3 คือ ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์.

พาณิชย์ เผยปีนี้ไทยมีโอกาสหลุด Tier 2 Watch List ในรายงานการค้ามนุษย์ ของสหรัฐฯ แต่อาจดีขึ้น หรือแย่ลง ถ้าแย่ลง เตรียมถูกตัดความช่วยเหลือ ถูกตัดจีเอสพี และผู้บริโภคอาจต่อต้านสินค้าไทย แต่ยังไม่คิดฟ้องใน WTO เหตุยังต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เป็นหลัก... 30 มี.ค. 2557 19:18 30 มี.ค. 2557 20:19 ไทยรัฐ