วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วปท.นับคะแนนแล้ว 88.96% 'จารุวรรณ' นำลิ่ว

เริ่มเห็นโฉมหน้ากันแล้ว เมื่อเวลา 18.30 น. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่ว ปท.นับแล้ว 88.96% คุณหญิงจารุวรรณ นำลิ่ว 495,669 คะแนน 'อดิศร กำเนิดศิริ' นำเป็นแสนที่ 'เชียงใหม่'...

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่ว ปท. 93,534 หน่วย นับไปแล้ว 83,207 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 88.96 ตอนเวลา 18.30 น. ผลปรากฏว่า คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ได้คะแนน 495,669 คะแนน ตามด้วย พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ 239,623 คะแนน นับไปแล้ว 91.78 % 

จ.เชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ได้คะแนน 115,875 นับไปแล้ว 66.95% จ.ขอนแก่น นายวัน สุวรรณพงค์ 300,353 นับไปแล้ว 94.62% และ จ.สุราษฎร์ธานี พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย ได้คะแนน 82,233 นับไปแล้ว 88.71% โดย 5 จังหวัดที่มีประชาชนมาลงคะแนนสูงสุด ได้แก่ จ.ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปราจีนบุรี น่าน และเชียงใหม่

เริ่มเห็นโฉมหน้ากันแล้ว เมื่อเวลา 18.30 น. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่ว ปท.นับแล้ว 88.96% คุณหญิงจารุวรรณ นำลิ่ว 495,669 คะแนน 'อดิศร กำเนิดศิริ' นำเป็นแสนที่ 'เชียงใหม่'... 30 มี.ค. 2557 18:51 30 มี.ค. 2557 19:11 ไทยรัฐ