วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทม.เปิดเวทีฟังเสียงประชาชนฟื้นพิพิธภัณฑ์เด็ก 2 ทุ่งครุ

กทม.เปิดเวทีฟังเสียงประชาชนฟื้นพิพิธภัณฑ์เด็ก 2 ทุ่งครุ

  • Share:

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กทม. จัดประชุมเร่งระดมความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุ ปรับปรุงพัฒนาโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ให้ตรงจุดประสงค์เป็นสถานที่สำหรับครอบครัว หลังสร้างเสร็จมาแล้วตั้งแต่ปี 50…

ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในการหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว หลังจากที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มองค์กรอิสระและภาคประชาชนได้ผลักดันให้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกจตุจักรไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะเปิดได้ปลายปีนี้ กรุงเทพมหานครจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ต่อเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้มีศูนย์รวมสำหรับทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครกล่าวว่า แม้ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัวนี้สร้างโดยกรุงเทพมหานครแต่ไม่ต้องการให้เป็นเพียงสถานที่ราชการ เพราะต้องการให้สถานที่นี้เป็นที่สาธารณะเป็นของประชาชนโดยแท้จริงที่จะสามารถมาใช้บริการได้ตลอด

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ตั้งอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ มีพื้นที่ภายในอาคาร 9,779.78 ตารางเมตร มี 3 ชั้น พื้นที่ภายนอกอาคารและพื้นที่ต่อเนื่อง 4,242.14 ตารางเมตร และสระน้ำข้างอาคารอีก 4,451.16 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 18,473.08 ตารางเมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2550 แต่ยังไม่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เพราะไม่มีผู้บริหารจัดการ โดยทางกรุงเทพมหานครเคยทำหนังสือไปถึงมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็กให้มาบริหารจัดการ แต่ทางมูลนิธิฯ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีทุนและบุคลากร ทำให้ต้องชะลอไว้เพียงเท่านั้นก่อน

นางรสรินทร์ สุขประเดิม ครูโรงเรียนดรุณสิกขาลัย หนึ่งในผู้ร่วมประชุม กล่าวว่า อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ศิลปะ workshop ห้องสมุดมีชีวิต มีจำลองอาชีพให้เด็กๆ เกิดจินตนาการเหมือนคิดส์ซาเนีย

นางอภิญญา บัวกล้า ประชาชนในพื้นที่ กล่าวว่า ทราบว่ามีศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเปิดให้บริการหรือไม่ นี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาและเห็นว่าเป็นสถานที่สำหรับทุกคนในครอบครัวที่ดีมาก อยากให้มีการเปิดอย่างเป็นทางการและมีกิจกรรมดีให้เด็กๆ และบุตรชายของนางอภิญญากล่าวเสริมด้วยว่า อยากให้มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์และไดโนเสาร์ เพราะมีความสนใจมาก ในอนาคตอยากเป็น นักบรรพชีวิน คือ ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์

ด้านนายเชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรและข้อมูลทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมต่างๆ เช่น งานออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อดิจิตอล ด้านภาษา เป็นต้น เนื่องจากมีนโยบายสอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาชุมชนในพื้นที่และบริการประชาชนอยู่แล้ว จึงยินดีที่จะได้ร่วมกับโครงการนี้

จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้พบว่า ประชาชนต้องการให้มีกิจกรรมหลายด้าน เช่น กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย การเปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถ จัดนิทรรศการที่แสดงถึงวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ว่าวไทย มุมท่องเที่ยวเชิงเกษตรขณะเดียวกันก็นำเสนอให้จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ไปอย่างคู่ขนาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว เขตทุ่งครุ ในครั้งนี้ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้