วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนส่วนใหญ่หวาดกลัวเหตุบึมรายวัน ชี้ปมขัดแย้งยุติยาก

"สวนดุสิตโพล" เผยคนส่วนใหญ่หวาดกลัวเหตุระเบิดรายวัน ชี้เป็นการก่อกวน ข่มขู่ทางการเมือง หวั่นเกิดกับคนในครอบครัว มองปมขัดแย้งยุติได้ยาก ไม่แน่ใจหากมีเลือกตั้ง ส.ส.จะยุติเหตุระเบิดได้ มองควรเลือกตั้งและปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,246 คน กรณีเหตุการณ์ระเบิดรายวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเวทีแจ้งวัฒนะและตามเส้นทางการเคลื่อนไหวชุมนุมของ กปปส. พบว่า 37.50% หวาดกลัว ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก กลัวว่าจะได้รับอันตราย 21.20% ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ความน่าเชื่อถือลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน  20.11% อยากให้ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้ อยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง 16.30% เป็นการก่อกวน ข่มขู่ ต้องการเห็นบ้านเมืองวุ่นวาย ท้าทายกฎหมายบ้านเมือง  4.89% เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ควรเพิ่มกำลัง ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ส่วนเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น มองว่า อันดับ 1 คิดว่าเป็นการก่อกวน/ข่มขู่ทางการเมือง 94.58% เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม มีการระเบิดบ่อยครั้งแต่ไม่หวังผลถึงชีวิต ฯลฯ อันดับ 2 ไม่คิดว่าเป็นการก่อกวน/ข่มขู่ทางการเมือง 5.42% เพราะอาจมาจากความขัดแย้งส่วนตัว เรื่องผลประโยชน์ คนบางกลุ่มนำเหตุระเบิดไปโยงกับการเมืองเพื่อสร้างกระแส ฯลฯ

ขณะที่สิ่งที่ประชาชนกลัวจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดรายวัน พบว่า อันดับ 1 อาจเกิดกับคนในครอบครัว หรือคนรู้จัก 41.87% อันดับ 2 ผู้บริสุทธิ์ต้องมาได้รับผลกระทบ และเดือดร้อน ส่งผลต่อสุขภาพจิต 20.73% อันดับ 3 บางเส้นทางอาจถูกปิดการจราจร เดินทางไม่สะดวก 15.85% อันดับ 4 ทรัพย์สินและสถานที่ต่าง ๆ เสียหาย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซม 12.60% อันดับ 5 กลัวว่าเหตุการณ์จะรุนแรงเหมือนกับ 3 จังหวัดภาคใต้ 8.95%

ส่วนวิธีแก้ไข พบว่า  อันดับ 1 ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ 39.86% อันดับ 2 มีมาตรการป้องกันสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยง เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย 20.27% อันดับ 3 เร่งสืบหาตัวผู้กระทำผิด ผู้อยู่เบื้องหลัง มาลงโทษตามกฎหมาย 18.92% อันดับ 4 ต้องมีการตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด อาวุธรุนแรง อย่างใกล้ชิด 16.22% อันดับ 5 รัฐบาลต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องเหตุระเบิดโดยตรง 4.73%

ทั้งนี้ การจะยุติความขัดแย้งได้หรือไม่ พบว่า อันดับ 1 เป็นไปได้ยาก ยังไม่เห็นแนวทางที่จะแก้ไขหรือยุติความขัดแย้งได้ 32.14% อันดับ 2 ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์  22.02% อันดับ 3 ผู้นำของทั้ง 2 ฝ่าย ต้องตกลงกันให้ได้ เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน 19.05% อันดับ 4 ให้สิทธิประชาชนเป็นผู้ตัดสิน และต้องยอมรับมติจากเสียงส่วนใหญ่ 16.07% อันดับ 5 ควรหาคนกลางที่เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ มาเจรจาไกล่เกลี่ย 10.72%

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ว่าควรจะเป็นอย่างไร พบว่า  อันดับ 1 ควรเลือกตั้งและปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน  37.81% เพราะประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปได้ ไม่หยุดชะงัก น่าจะสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้ ฯลฯ อันดับ 2 ควรปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 32.00% เพราะอยากให้การเมืองพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ฯลฯ อันดับ 3 ควรมีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วจึงมีการปฏิรูป 30.19% เพราะจะได้มีผู้แทนของประชาชนเข้ามาทำงาน แก้ปัญหาร่วมกันอย่างตรงจุด ควรเคารพระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว ประชาชนคิดว่าจะยุติ เหตุระเบิดรายวัน ได้หรือไม่ พบว่า อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 48.11% เพราะยังไม่รู้ข้อเท็จจริง ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้  สถานการณ์ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฯลฯ อันดับ 2 ยุติไม่ได้ 39.86% เพราะ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร ก็จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ หาข้อยุติได้ยาก ฯลฯ  อันดับ 3 ยุติได้ 12.03% เพราะทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมา ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง จะต้องทำงานอย่างเต็มที่ ดูแลประชาชน เพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ฯลฯ.

"สวนดุสิตโพล" เผยคนส่วนใหญ่หวาดกลัวเหตุระเบิดรายวัน ชี้เป็นการก่อกวน ข่มขู่ทางการเมือง หวั่นเกิดกับคนในครอบครัว มองปมขัดแย้งยุติได้ยาก ไม่แน่ใจหากมีเลือกตั้ง ส.ส.จะยุติเหตุระเบิดได้ มองควรเลือกตั้งและปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน... 30 มี.ค. 2557 10:45 30 มี.ค. 2557 12:48 ไทยรัฐ