วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนกรุงฯรวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง ทำลายสถิติ

คนกรุงฯรวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง ทำลายสถิติ

  • Share:

คนกรุงฯ รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง ทำลายสถิติประหยัดไฟฟ้าได้ 1,768 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินกว่า 6.7 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เขตห้วยขวาง  นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2014)” ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED หรือ ชื่อเดิม WWF ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิลปินดารา ร่วมกันจัดขึ้น

โดยในปีนี้ รณรงค์ภายใต้แคมเปญ YOUR POWER แสดงพลังปิดไฟตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาโลกร้อน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม โดยมีกิจกรรมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ณ สถานที่สำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นจุด Landmark คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน์ฯ และสะพานพระราม 8 โดยปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30–21.30 น. รวมทั้งอีก 9 จังหวัด ที่ร่วมรณรงค์กิจกรรม ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง และศรีสะเกษ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ FEED ยังร่วมกับภาคธุรกิจอีกหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก หรือ Low Carbon School Network” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรม Earth Hour จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2550 ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยรณรงค์ลดโลกร้อนให้ประชาชน ในเมืองใหญ่ทั่วโลกปิดไฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน โดยแต่ละเมืองที่ร่วมโครงการจะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลังงานและเลือก จุด Landmark เพื่อปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่วม 7,000 เมือง 154 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+Earth Hour” ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มีจิตสำนึกเดียวกันบรรเทาภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้กิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26 มี.ค.54 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2,346 เมกกะวัตต์ เท่ากับเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,255 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 6.6 ล้านบาท วันที่ 31 มี.ค. 55 จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,528 เมกกะวัตต์ เท่ากับเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 815 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 4.37 ล้านบาท และวันที่ 23 มี.ค.56 จัดกิจกรรม ณ บริเวณล็อบบี้ ชั้น G อาคารดิออฟฟิสเซสแอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เขตปทุมวัน สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,699 เมกกะวัตต์ เท่ากับเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,073 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 6.66 ล้านบาท สำหรับสรุปผลการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014) ในปี 2557 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,768 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 947 ตัน และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6,767,016 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 4 เปอร์เซน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มทำสิ่งที่มากกว่าปิดไฟ ด้วยการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับประชาชาติทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับโลกอย่างยั่งยืน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้