วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ'นำ กปปส.เข้ารัฐสภา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" นำ กปปส.เข้ารัฐสภา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ยันไม่ให้สภาฯเปิดทำการได้อีก จนกว่าการปฏิรูปการเมืองจะเสร็จสิ้น...

เมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำผู้ชุมนุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเสร็จแล้ว ก็นำมวลชนเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง นายสุเทพได้เข้าไปภายในรั้วอาคารรัฐสภา เพื่อเตรียมประกอบพิธีสักการะ พร้อมอ่านคำปราศรัย ใจความว่า "วันนี้เราได้เดินทางมายังบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อทำการถวายพระราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระผู้พระราชทานอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้กับปวงชนชาวไทย และได้มีพระราชปณิธานแน่วแน่ว่า อำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยนั้น ต้องการให้ถึงมือประชาชนจริงๆ ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะใดคณะหนึ่ง แต่ปรากฏชัดว่า บัดนี้บุคคลในระบอบทักษิณ ได้บังอาจยึดครองอำนาจของประชาชนและนำไปใช้โดยทำให้เกิดอันตราย เกิดเภทภัยกับประเทศไทยอย่างมหันต์ ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนโดยสิ้นเชิง

เรามวลมหาประชาน จึงได้ลุกขึ้นพร้อมกัน ทวงอำนาจอธิปไตยนั้นคืนมา เพื่อที่จะได้ทำการปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือของประชาชน ให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง สมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่มีการทุจริต ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกในวงราชการ กระจายอำนาจให้ถึงมือประชาชน ไม่รวบอำนาจไว้ที่รัฐบาลกลางเฉพาะที่กรุงเทพฯ ทำให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชน รักษากฎหมาย มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี เพราะปฏิบัติหน้าที่พิเศษในการอำนวยธรรมต้นทางให้กับประชาชน เราจะทำให้ประเทศไทยมีการดูแลคนยากคนจนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ การรักษาพยาบาล และโอกาสในการพัฒนาตัวเองผ่านกระบวนการทางการศึกษา

สิ่งเหล่านี้เป็นเจตนารมณ์ที่เรามวลมหาประชานมุ่งประสงค์ที่จะดำเนินการให้สำเร็จ แต่เพราะระบอบทักษิณเล่นไม่ซื่อ ยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยคิดหวังเอาเองว่า การเลือกตั้งจะเป็นการซักล้างฟอกตัวเอง และกลับมามีอำนาจปกครองประเทศเหมือนเดิม ใหญ่กว่าเดิม เรามวลมหาประชาชนจึงได้ออกประกาศจุดยืนชัดเจนว่า เราต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทยให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะไปเลือกตั้ง แต่รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังดึงดันที่จะจัดเลือกตั้งให้ได้ และในที่สุด เพราะมวลมหาประชาชนไม่ยินยอม การเลือกตั้งจึงต้องเป็นโมฆะ ไม่สามารถที่จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ และคนของระบอบทักษิณก็ไม่สามารถที่จะอ้างการเลือกตั้งกลับเข้าสู่อำนาจในการปกครองประเทศได้อีก

วันนี้ เราเดินมากราบพระบาทพระบรมราชานุสรณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เพื่อตั้งสัตย์ปฏิญาณในหัวใจคนไทยทุกคน เราจะต่อสู้เพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เราจะไม่ยอมให้สภาฯ แห่งนี้เปิดทำการได้อีก จนกว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จเรียบร้อย"

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการอ่านคำปราศรัย นายสุเทพยืนยันว่า จะไม่ให้สภาแห่งนี้เปิดทำการได้อีก จนกว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองเสร็จสิ้น.

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" นำ กปปส.เข้ารัฐสภา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ยันไม่ให้สภาฯเปิดทำการได้อีก จนกว่าการปฏิรูปการเมืองจะเสร็จสิ้น... 29 มี.ค. 2557 14:44 29 มี.ค. 2557 18:39 ไทยรัฐ