วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ'อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ขอขจัดระบบ'ทักษิณ'ให้สิ้น

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ลานพระบรมรูปทรงม้า ขอขจัดระบอบทักษิณจากประเทศ ก่อนนำมวลชนสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ที่อาคารรัฐสภาต่อ...

วันที่ 29 มี.ค. เวลา 13.55 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำมวลชนที่ร่วมชุมนุม เข้าสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาร่วมกันในวันนี้ โดยนายสุเทพกล่าวว่า

"พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ กระผมขออนุญาตใช้เวลาในช่วงนี้กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนซึ่งมีความประสงค์จะประกาศเจตนารมณ์นี้ เบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคนตลอดมา

เบื้องหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราช พระผู้ทรงบุกเบิกการปฏิรูปประเทศไทย พวกเราประชาชนทั้งหลาย มวลมหาประชาชนขอประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าเราทั้งหลายจะทุ่มเททั้งร่างกาย จิตใจ และทรัพยากรทั้งมวล เพื่อที่จะขจัดเภทภัยของแผ่นดินคือระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินสยามของพระพุทธเจ้าหลวงแห่งนี้

และเราจะร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประเทศไทยที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากสักเพียงไหน เรามวลมหาประชาขนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้ ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าเราจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาจากระบอบทักษิณและลงมือปฏิรูปประเทศให้สำเร็จให้ได้ด้วยมือของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่มือของนักการเมือง

คำประกาศเจตนารมณ์นี้เป็นธงชัย มวลมหาประชาชนจะทำด้วยความสงบ สันติ อหิงสา ซึ่งเป็นหลักการต่อสู้ของพลเมืองดีทั้งโลก และครั้งนี้เราจะทำให้สำเร็จเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ด้วยหลักแห่งการต่อสู้นี้ ขอพระบารมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงปกปักรักษามวลมหาประชาชน พี่น้องประชาชนาไทย ขอพระบารมีช่วยโปรดดลบันดาลประทานพรให้การต่อสู้ของประชาชนครั้งนี้จงประสบความสำเร็จ...ชัยชนะเป็นของประชาชน"

โดยหลังกล่าวคำประกาศเสร็จสิ้น นายสุเทพ นำมวลชนเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ต่อ โดยหลังเดินทางมาถึง นายสุเทพได้เข้าไปภายในรั้วอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมประกอบพิธีสักการะ และให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า จะไม่ปักหลักยึดอาคารรัฐสภาแน่นอน หลังจากนี้จะนำมวลชนเดินทางกลับสวนลุมพินีที่ตั้งตามปกติ.

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ลานพระบรมรูปทรงม้า ขอขจัดระบอบทักษิณจากประเทศ ก่อนนำมวลชนสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ที่อาคารรัฐสภาต่อ... 29 มี.ค. 2557 14:19 29 มี.ค. 2557 14:29 ไทยรัฐ