วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไทย' เป็น 1 ใน 58 ประเทศทั่วโลก ยังใช้โทษ 'ประหารชีวิต'

"แอมเนสตี้ฯ" เปิดเผยรายงานโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 56 พบการประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจีน อิหร่าน อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐฯ ขณะไทยเป็น 1 ใน 58 ประเทศที่ยังใช้โทษประหารชีวิต...

ในรายงาน “สถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2556” (Death Sentences and Executions in 2013) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลที่เผยแพร่ ยืนยันว่า แนวโน้มทั่วโลกมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยในปี 2556 มีเพียง 22 ประเทศ หรือ 1 ใน 10 ของประเทศทั่วโลกเท่านั้น ที่ยังทำการประหารชีวิต

ทั้งนี้ มีประชาชนอย่างน้อย 778 คนทั่วโลกถูกประหารชีวิต ไม่รวมจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตในประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับของชาติ เกือบ 80% ของการประหารชีวิตทั่วโลกเกิดขึ้นใน 3 ประเทศ คือ อิหร่าน อิรัก และซาอุดีอาระเบีย โดยปัจจุบันมี 140 ประเทศ หรือมากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมาย หรือในทางปฏิบัติแล้ว

สำหรับประชาคมอาเซียน 10 ประเทศนั้น มี 2 ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว สำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท ได้แก่ กัมพูชาและฟิลิปปินส์ ส่วนลาว พม่า และบรูไน ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ ส่วนประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่ โดยอินโดนีเซียและเวียดนามได้รื้อฟื้นการประหารชีวิตอีกครั้ง หลังพักการประหารชีวิตมาเป็นเวลานาน การประหารชีวิตในเวียดนามเริ่มขึ้นอีกครั้งในรอบ 18 เดือน หลังจากที่ปี 2555 รัฐบาลเวียดนามไม่สามารถประหารชีวิตนักโทษได้ เนื่องจากทางประชาคมยุโรปมีคำสั่งห้ามส่งออกยาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการฉีดให้เสียชีวิต ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาเวียดนามจึงกลับมาใช้การประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าแทน

อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคนี้ยังมีพัฒนาการเชิงบวกอยู่ เพราะเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในสิงคโปร์ และยังมีการเปลี่ยนแปลงจากโทษประหารชีวิตของนักโทษหกคน เป็นโทษจำคุกแทน ภายหลังที่มีการทบทวนกฎหมายบังคับใช้โทษประหารชีวิตของประเทศเมื่อปี 2555

ส่วนเดือน ธ.ค. ปี 2557 จะมีการลงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อพักใช้โทษประหารชีวิตขึ้นอีกครั้ง แอมเนสตี้ฯ คาดหวังว่าประเทศไทยจะลงมติ “เห็นชอบ” รับมติพักการใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ประเทศไทยได้ “งดออกเสียง” ในปี 2553 และ 2555 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเทียบกับการลงมติ “คัดค้าน” เมื่อปี 2550 และ 2551

ทางด้าน นายปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ดำเนินการตามเจตจำนงที่ระบุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชน ประกาศพักการใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (OP-ICCPR).

 

"แอมเนสตี้ฯ" เปิดเผยรายงานโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 56 พบการประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจีน อิหร่าน อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐฯ ขณะไทยเป็น 1 ใน 58 ประเทศที่ยังใช้โทษประหารชีวิต... 29 มี.ค. 2557 11:08 29 มี.ค. 2557 12:08 ไทยรัฐ