วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิลปินแห่งชาติแนะ ศธ.เพิ่มประสิทธิภาพครูศิลปะ


ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2557 ตนได้เห็นพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กไทยมากขึ้น แต่ความสามารถในการนำเสนอบางส่วนยังต้องมีการเสริมทักษะ เนื่องจากการนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จะต้องสามารถอธิบายให้ผู้ชมผลงานเข้าใจความหมายที่ผู้วาดอยากจะสื่อออกมา นอกจากนี้ ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 จะมีเพิ่มเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์ในการสื่อผลงานสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น

ศิลปินแห่งชาติกล่าวต่อไปว่า ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ ปัจจุบันครูผู้สอนศิลปะ ในสถาบันการศึกษาไม่ได้จบการศึกษาสาขาศิลปะโดยตรง บางโรงเรียนจะดึงตัวครูผู้สอนที่จบด้านพลศึกษา หรือ สังคมศึกษา มาสอนศิลปะ ซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนศิลปะอย่างแท้จริง ดังนั้นตนเห็นว่าเรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ควรจะต้องมีการทบทวน และสำรวจจำนวนครูผู้สอน เพื่อนำมาประเมิน และหาแนวทางการให้เพิ่มปริมาณครูสอนศิลปะให้ตรงสาขามากขึ้น ขณะเดียวกันเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการอบรม เกี่ยวกับหลักทฤษฎี และการสอนศิลปะให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะมากขึ้น.

แต่ความสามารถในการนำเสนอบางส่วนยังต้องมีการเสริมทักษะ เนื่องจากการนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จะต้องสามารถอธิบายให้ผู้ชมผลงานเข้าใจความหมายที่ผู้วาดอยากจะสื่อออกมา ... 29 มี.ค. 2557 01:37 29 มี.ค. 2557 01:37 ไทยรัฐ


advertisement