วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้เม็กซิโกแก้ปัญหาคลอดลูกข้างถนน


องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน “อาร์ซีไอจี” ของเม็กซิโก ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติของสถานพยาบาลที่มีต่อหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นชนพื้นเมืองในเม็กซิโกเมื่อ 27 มี.ค. หลังผลสำรวจสถานการณ์ด้านการคลอดบุตรในปี 2556 พบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นชนพื้นเมือง ถูกโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยปฏิเสธทำคลอด โดยเจ้าหน้าที่มักอ้างว่าเตียงไม่พอ ทำให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นชนพื้นเมืองต้องคลอดบุตรในห้องรอตรวจของโรงพยาบาล รวมถึงสนามหญ้าและริมถนนหน้าโรงพยาบาล โดยมีหลักฐานประกอบเป็นภาพถ่าย, คลิปวีดิโอ และบทสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกปล่อยให้คลอดนอกสถานพยาบาล

วันเดียวกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (ซีดีซีพี) เผยแพร่รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยออทิสติกในสหรัฐฯ ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่าสถิติเยาวชนอเมริกันที่มีความบกพร่องในการเข้าสังคมและการสื่อสาร เข้าข่ายอาการของโรคออทิสซึม มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2555 โดยในจำนวนเด็ก 68 รายจะพบผู้ป่วยออทิสติก 1 ราย ขณะที่สัดส่วนเด็กผู้ชายที่มีอาการออทิสติกกลุ่มต่างๆ มีจำนวนสูงกว่าเด็กผู้หญิงถึง 5 เท่า โดยสถิติเด็กชายชาวอเมริกัน อายุระหว่าง 2-4 ปีที่เป็นผู้ป่วยออทิสติก มีสัดส่วนประมาณ 1 ต่อ 42 คน ขณะที่สัดส่วนเด็กหญิงที่มีอาการออทิสติกอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 189 คน.

หลังผลสำรวจสถานการณ์ด้านการคลอดบุตรในปี 2556 พบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นชนพื้นเมือง ถูกโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยปฏิเสธทำคลอด โดยเจ้าหน้าที่มักอ้างว่าเตียงไม่พอ ทำให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นชนพื้นเมืองต้องคลอดบุตรในห้องรอตรวจของโรงพยาบาล รวมถึงสนามหญ้าและริมถนนหน้าโรงพยาบาล ... 29 มี.ค. 2557 01:10 29 มี.ค. 2557 01:10 ไทยรัฐ