วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ทุ่มครึ่งวันนี้ปิดไฟ 1 ชั่วโมง กทม.จัดพร้อมเมืองใหญ่ทั่วโลก-ลดพลังงานลดโลกร้อน


รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ในวันนี้ (29 มี.ค.) 2557 เวลา 20.30-21.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 เขตห้วยขวาง ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน

นางสาวศิริวรรณ จันทร์หงษ์ ผอ.เขตบึงกุ่ม กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014) ที่กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นในครั้งนี้ สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในอาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัยของท่าน ในวันที่ 29 มี.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยพร้อมเพรียงกัน

นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผอ.เขตดุสิต กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2014)”  ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 29 มี.ค.57 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 เขตห้วยขวาง จึงขอเชิญชวนประชาชน พี่น้องชาวดุสิต เจ้าของอาคาร บ้านเรือน ห้างร้าน ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับกรุงเทพมหานคร พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก.

กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ... 29 มี.ค. 2557 00:33 29 มี.ค. 2557 00:33 ไทยรัฐ