วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมัคร-ประชา'อาจต้องจ่ายค่าเสียหายคดีรถ-เรือดับเพลิง อ่วม!

ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองกลาง เสนอความเห็น"วัฒนา"ไม่ต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้ กทม. จากกรณีทุจริตรถเรือดับเพลิง ขณะที่ ผู้รับมรดก อดีตนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เจออ่วม 300 ล้านบาท “ประชา”ต้องจ่าย 250 ล้านบาท แต่ยังไม่ผูกพันคำวินิจฉัย  นัดอ่านคำพิพากษาชี้ขาด 30 เม.ย. นี้

วันที่ 28 มี.ค  ศาลปกครองกลาง ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีนายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่งให้นายวัฒนา ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่กรุงเทพมหานคร จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางอาญา กล่าวหาว่า ขณะผู้ฟ้องดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ มีพฤติการณ์ร่วมกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ประเทศออสเตรีย กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงฯ

โดยวันนี้ นายวัฒนา อดีต รมว.พาณิชย์ ได้เดินทางมาร่วมฟังการพิจารณาคดี ซึ่งก่อนที่คณะตุลาการพิจารณาคดีนี้จะให้นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ ตุลาการผู้แถลงคดี แถลงความเห็นเกี่ยวกับคดีต่อองค์คณะฯ ตามขั้นตอน นายวัฒนา ผู้ฟ้อง ได้แถลงด้วยวาจายืนยันต่อองค์คณะฯ ว่า ขั้นตอนการจัดซื้อดังกล่าว เป็นเรื่องของฝ่ายข้าราชการประจำ ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องซื้อรถและเรือดับเพลิงแพงเกินจริง

ต่อมา นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ ตุลาการผู้แถลงคดี ก็ได้เสนอความเห็นส่วนตัวต่อองค์คณะฯ เกี่ยวกับแนวทางพิจารณาคดีนี้ว่า การจัดซื้อดังกล่าวมีมูลค่าสูงเกิน 300 ล้านบาท จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ แต่ขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ฟ้องไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง อีกทั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนั้น ศาลฎีกาฯ ก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว ตุลาการผู้แถลงคดี จึงเห็นว่าพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องทำให้ผู้ถูกฟ้องได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้อง จึงเห็นควรให้องค์คณะพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกรุงเทพมหานครดังกล่าว

จากนั้นเวลา  10.00น.  ศาลปกครองกลาง ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่ กรุงเทพมหานคร ยื่นฟ้อง คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร อดีตผู้ว่าฯ กทม. กับพวกซึ่งเป็นผู้รับมรดกรวม 3 คน เป็นผู้ถูกฟ้อง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช อดีต ผู้ว่าฯ กทม. กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า ร่วมกับกับ บริษัท สไตเออร์ ฯ กระทำความผิดโดยร่วมกัน กำหนดราคาให้สูงเกินจริง โดยคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องไม่ได้เดินทางมาร่วมฟังการพิจารณาแต่อย่างใด คงมีเพียง นายสุขสันต์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กทม.ผู้ฟ้อง มาศาลเท่านั้น

ขณะที่ิ นายอนุสรณ์ ตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงความเห็นส่วนตัว ต่อองค์คณะฯ ว่า การทำสัญญาซื้อขายลักษณะรัฐต่อรัฐที่เป็นเรื่องระหว่างประเทศนั้น ต้องให้ รมว. ต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.ต่างประเทศ และต้องมีการตรวจเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นด้วย แต่นายสมัคร อดีตผู้ว่าฯ กทม.กลับเร่งเสนอเรื่องดังกล่าวทั้งที่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบราคา ต่อนายโภคิน พลกุล รมว.มหาดไทยขณะนั้น เพื่อให้ความเห็นชอบ ทำให้ กทม.ต้องซื้อรถและเรือดับเพลิงในราคาที่สูงถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น กทม.ต้องจ่ายเงินสูงเกินจริงถึง 1,003 ล้านกว่าบาท จึงเห็นว่า นายสมัคร ต้องรับผิดชอบความเสียหายร้อยละ 30 ของวงเงินดังกล่าว คิดเป็นเงิน 300 กว่าล้านบาท

ดังนั้น จึงเห็นควรให้พิพากษาว่า คุณหญิงสุรัตน์ ภรรยานายสมัคร ( เสียชีวิตแล้ว) ผู้ถูกฟ้องในฐานะผู้รับมรดกต้องรับผิดชอบวงเงินดังกล่าว และจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ฟ้องเสร็จจนถึงวันที่จ่ายเงินครบจำนวน แต่ถ้าข้อพิพาทในกรณีดังกล่าวที่อยู่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ และ อนุญาโตตุลาการ ทำให้ค่าเสียหายลดลง ค่าสินไหมก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ต่อมาเวลา 10.30น. ศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่  นายประชา มาลีนนท์ อดีตรมช.มหาดไทย ยื่นฟ้อง กรุงเทพมหานครกับพวกรวม 2 คนเป็นผู้ถูกฟ้อง เรื่องกระทำการออกคำสั่งโดยมิชอบ ที่กรุงเทพมหานคร สั่งให้ผู้ฟ้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญากล่าวหาว่า ขณะผู้ฟ้องดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย มีพฤติการณ์ร่วมกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ประเทศออสเตรีย กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงฯ ซึ่งผู้ฟ้องได้อุทธรณ์คำสั่ง กทม.ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องมีคำสั่งยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมายื่นฟ้อง

โดยคดีนี้ มีตัวแทนของผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องเข้าร่วมการพิจารณาขณะที่นายอนุสรณ์  ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า นายประชา ผู้ฟ้อง ขณะที่ดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เป็นผู้ดูแลการจัดซื้อดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุม กทม. กรณีที่ กทม. ไม่ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบแต่ผู้ฟ้องไม่ตรวจสอบและปล่อยให้ไม่มีการ เปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องต้องซื้อรถเรือดับเพลิงแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นถึงร้อย ละ 15 หรือคิดเป็น 1,003 ล้านกว่าบาท จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องในฐานะผู้กำกับดูแลกทม. ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนวงเงินที่แพงกว่าที่ควรจะเป็น โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของวงเงินดังกล่าว คิดเป็น 250 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและ อนุญาโตตุลาการ ที่อาจมีผลให้ความเสียหายลดลง ก็ให้มูลค่าค่าสินไหมที่ผู้ฟ้องควรจ่ายก็ต้องลดลงด้วยเช่นกัน ส่วนคำสั่งของ กทม. ที่ให้ผู้ฟ้องชดใช้ค่าสินใหมเกินกว่าจำนวนดังกล่าวถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ ชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางเจ้าของสำนวนทั้ง 3คดี ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว ศาลก็ได้นัดฟังคำพิพากษาทั้ง  3 คดี ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ขณะที่ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าว เป็นการเสนอความเห็นส่วนตัว ตามขั้นตอนกฎหมายคดีปกครอง ซึ่งความเห็นนั้นไม่ผูกพัน การมีคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการในการพิพากษาคดีนี้แต่อย่างใด

ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองกลาง เสนอความเห็น"วัฒนา"ไม่ต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้ กทม. จากกรณีทุจริตรถเรือดับเพลิง ขณะที่ ผู้รับมรดก อดีตนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เจออ่วม 300 ล้านบาท “ประชา”ต้องจ่าย 250 ล้านบาท แต่ยังไม่ผูกพันคำวินิจฉัย นัดอ่านคำพิพากษาชี้ขาด 30 เม.ย. นี้ 28 มี.ค. 2557 22:25 28 มี.ค. 2557 22:41 ไทยรัฐ