วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แถลงการณ์ฉ.16 ผลผ่าตัดต้อกระจก'ราชินี'สำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

แถลงการณ์ฉ.16 ผลผ่าตัดต้อกระจก'ราชินี'สำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

  • Share:

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.16 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกที่พระเนตรซ้าย ณ ร.พ.หัวหิน ขณะผลถวายการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ และได้เสด็จฯกลับมาประทับ ณ วังไกลกังวลแล้ว คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า ผลการตรวจพระเนตรประจำปี พบต้อกระจกที่พระเนตรซ้าย ทำให้การมองเห็นลดลง คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปยังโรงพยาบาลหัวหิน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 เพื่อถวายการตรวจพระวรกายเตรียมการก่อนการรักษา ผลการถวายตรวจพระหทัยและทางรังสีวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ส่วนพระอาการโดยทั่วไป ความดันพระโลหิตปรกติ การเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ดี

วันนี้ คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกที่พระเนตรซ้าย ณ โรงพยาบาลหัวหิน ผลถวายการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ และได้เสด็จฯ กลับมาประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อเวลา 13.40 น. คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจต่อไปอีก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

28 มีนาคม พ.ศ.2557

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้