วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศค. เผยรัฐบาลขาดดุลเงินสดเกือบ 5 แสนล้าน

สศค. เผยรัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 7.85 แสนล้านบาท ลดลง 4.2% ส่วนการเบิกจ่ายงบสูงกว่าปีที่แล้ว 6.3% ฉุดดุลเงินงบประมาณขาดดุล 4.33 แสนล้านบาท...

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 7.85 แสนล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.43 หมื่นล้านบาท หรือ 4.2% เนื่องจากในปีที่แล้ว มีการนำส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz จำนวน 2.08 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1.21 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.25 หมื่นล้านบาท หรือ 6.3% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 4.33 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 4.33 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 5.44 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 4.87 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 1.2 แสนล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 3.67 แสนล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนก.พ. 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.36 แสนล้านบาท

“ในช่วง 5 เดือนแรกของงบประมาณปี 2557 เงินคงคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยมีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ส่งผลให้ภาครัฐยังเป็นกลจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นายสมชัย กล่าว.

สศค. เผยรัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 7.85 แสนล้านบาท ลดลง 4.2% ส่วนการเบิกจ่ายงบสูงกว่าปีที่แล้ว 6.3% ฉุดดุลเงินงบประมาณขาดดุล 4.33 แสนล้านบาท... 28 มี.ค. 2557 16:38 28 มี.ค. 2557 17:34 ไทยรัฐ