วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.พัทลุงเปิดศูนย์ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายพลเมืองอาสา

กกต.พัทลุง เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต.ท่ามิหรำ เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย...

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 57 ที่ จ.พัทลุง นายสมศักดิ์ จรจิตร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และเปิดโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ณ กศน.ตำบลท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกอันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย และเพื่อต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศร่วมลงสัตยาบันประกาศตำบลโปร่งใส ไม่ขายเสียง สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินโครงการในการจัดตั้งและขยายเครือข่ายประชาธิปไตยระดับตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน และประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยั่งยืน.

กกต.พัทลุง เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต.ท่ามิหรำ เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย... 28 มี.ค. 2557 15:01 28 มี.ค. 2557 15:26 ไทยรัฐ