วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทัพเรือ'รับมอบเรือตรวจการณ์ 3 ลำ

บริษัทเอกชนส่งมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งให้กองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล...


วันนี้ (28 มี.ค. 57) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข ต.111 ต.112 และ ต.113 รวม 3 ลำ จากนายสัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในฐานะบริษัทผู้จัดสร้าง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเรือและกำลังพลประจำเรือชุดใหม่ที่จะเข้าประจำการ ก่อนส่งมอบเรือทั้ง 3 ลำ ให้อยู่ในความดูแลของ พล.ร.ต.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้ง 3 ลำ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองภารกิจหลักด้านการรักษาอธิปไตยของชาติ ตลอดแนวน่านน้ำในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมของเหล่าข้าศึกทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการป้องกันรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนการคุ้มครองเรือประมง เรือพาณิชย์ และถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

 

 


นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการชดเชยเรือเก่าที่ปลดระวาง และเพิ่มจำนวนในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งในการสนองภารกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย

นายสัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการ บริษัท มาร์ซัน จำกัด กล่าวว่า หลังกองทัพเรือให้ความไว้วางใจบริษัทลงนามสัญญาจัดสร้างเรือทั้ง 3 ลำ โดยมีกำหนดการส่งมอบเรือขึ้นในวันนี้ สำหรับการต่อเรือทั้ง 3 ลำนี้ ทางบริษัทได้นำบุคลากรที่มีศักยภาพ และคุณภาพดำเนินการต่อเรือที่ถูกออกแบบ โดยวิศวกรให้เป็นเรือที่ทรงคุณภาพและอานุภาพในทุกๆ ด้าน โดยตัวเรือถูกออกแบบมาให้มีความยาว 36 เมตร กว้าง 7.60 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 27 นอต ระยะการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1,200 ไมล์ทะเล มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีกำลังพลประจำเรือตามอัตรา 14 นาย

 

 


สำหรับขีดสมรรถนะของเรือ สามารถตรวจจับ ติดตาม พิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ ป้องกันตัวเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึก ด้วยอาวุธปืนกล ขนาด 20 มม. 1 กระบอก บริเวณหัวเรือ และปืนกล ขนาด .50 นิ้ว 2 กระบอก พร้อมคลังอาวุธจำนวน 2 คลัง หลักที่ถูกติดตั้งบริเวณกราบซ้ายและกราบขวาเรืออีกด้วย.

 

บริษัทเอกชนส่งมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งให้กองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล... 28 มี.ค. 2557 14:21 28 มี.ค. 2557 16:38 ไทยรัฐ