วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'พัทลุง'พร้อมรับก้าวสู่การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

'พัทลุง'พร้อมรับก้าวสู่การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

  • Share:

"พัทลุง" จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนยก 3 ตำบลต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 มี.ค.57 นายสุชาติ สุวรรณกาศ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ต อ.เมืองพัทลุง ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำกลุ่มองค์กรและภาคเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ 3 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน เทศบาลตำบลโคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง และเทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จำนวน 150 คน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ แกนนำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ ได้นำความรู้ด้านประชาคมอาเซียนไปเผยแพร่ และถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งเป็นการขยายผลองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้