วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Seen better day/ swat up on

Seen better day/ swat up on

  • Share:

สิ่งที่ ชำรุดทรุดโทรม เราเอา run–down เข้าไปขยายเช่น a run–down house หมายถึง บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ส่วนวลี seen better day ก็หมายถึง been in a better condition หรือ เคยอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้ That old run–down house has seen better days. บ้านเก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรมหลังนี้ เคยอยู่ในสภาพดีกว่านี้มาก

เราใช้ seen better days กับมนุษย์ได้ด้วย ผมเคยได้ยินลุงฝรั่งคนหนึ่งพูดถึงอีแก่ เอ้ย เมียแก่ ของแกว่า When I look at my wife I remember that she looked better when we first married 50 years ago. She has seen better days. เมื่อผมมองเมีย ผมจำได้ว่าเธอดูดีกว่านี้เมื่อเราพบกันครั้งแรก 50 ปีก่อน เธออยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้มาก

เสาร์อย่างนี้ ขออนุญาตนำเสนอวลี swat up on กันหน่อยครับ วลีนี้หมายถึง study, learn hurriedly เรียนอะไรอย่างลวกๆ เร่งรีบ พรุ่งนี้จะสอบไล่วิชาประวัติศาสตร์แล้ว ผมยังโอ้เอ้อยู่เลย I have to swat up on my history for my final exam tomorrow. ผมต้องอ่านวิชาประวัติศาสตร์อย่างเร่งรีบเพื่อสอบไล่พรุ่งนี้

Swat up on ยังหมายถึง เตือนตัวเอง หรือ re-inform oneself on a matter  ได้ด้วย วันก่อนได้ยินพ่อพูดกับเพื่อนฝรั่งว่า ผมต้องเตือนตัวเองว่าประเทศอื่นจัดการความเป็นประชาธิปไตยของตนเองยังไง เพื่อเอาไปใช้ในการพูดที่ผมกำลังเตรียมอยู่นี่ I have to swat up on how other countries manage their democracies for a speech that I am preparing to give.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้