วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 29/03/57

โดย ซี.12

ในที่สุดเมื่อไม่มีทางขัดขืนให้เป็นอย่างอื่นไปได้ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ที่มี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานก็มีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่อนุมัติรับโอนและแต่งตั้ง ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ ถวิล เปลี่ยนศรี ได้กลับสู่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำ ที่ อ.992/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 33/2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ในส่วนของผู้เคยครองตำแหน่งนี้ ครม.ก็มีมติในวันเดียวกันอนุมัติรับโอนและแต่งตั้ง พลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระบวนการขั้นตอนของการคืนกลับเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของ ถวิล เปลี่ยนศรี หลังมีมติ ครม.แล้วคงต้องรอรับความเห็นชอบจาก กกต. เสียก่อน รวมทั้งการนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกเล็กน้อย เหลือเวลาของการทำงานในราว 5 เดือนเศษ แต่ก็เป็น 5 เดือนที่มีความหมายในการเป็น ข้าราชการ นักต่อสู้กับความไม่ถูกต้องชอบธรรมที่ประสบชัยชนะอย่างสง่างาม.

อีกเรื่องเป็นรายการสะท้อนถึงการวางตัวของ ข้าราชการมืออาชีพ ซึ่งถึงแม้จะเกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้ว แต่เมื่อถึงคราวที่ สุธี มากบุญ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และนครราชสีมา มีงานพระราชทานเพลิงศพมารดาที่อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ มีประชาชนจาก 3 จังหวัดยกขบวนไปร่วมงานกันมากมาย

รวมทั้งเพื่อนข้าราชการฝ่ายปกครองทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไปกันคับคั่ง นับตั้งแต่ บรรจง กันตวิรุฒ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีวัตรปฏิบัติอันขาวสะอาดเป็นที่ยกย่องในวงราชการมายาวนาน พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่าง มนุชญ์ วัฒนโกเมร ไพโรจน์ พรหมสาส์น ต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อย่าง ศิวะ แสงมณี และ ชวน ศิรินันท์พร รวมถึง ประวิทย์ สีหโสภณ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน อนุชา โมกขะเวส อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรีชา บุตรศรี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดก็มี อาทิ โอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี สุพจน์ โพธิ์ทองคำ อดีต ผวจ.ชัยภูมิ ศิวะ ศิริเสาวรักษ์ อดีต ผวจ.กระบี่ ประจักษ์ สุวรรณภักดี อดีต ผวจ.นครราชสีมา ชาญวิทย์ วสยางกูร อดีต ผวจ.มุกดาหาร ศุทธนะ ธีวีระปัญญา อดีต ผวจ.อ่างทอง หรืออธิบดีและผู้ว่าฯในปัจจุบันก็มี ศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง ชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.นครสวรรค์ เจ้าของพื้นที่ วิทยา ผิวผ่อง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.บุรีรัมย์ ชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู ธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี ไมตรี อินทุสุต ผวจ.ภูเก็ต นั้นมาพร้อม ภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วงราชการหน่วยงานอื่นมี ปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ อดีต ผบ.ทหารสูงสุด จาดุร อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชัยสิริ อนะมาน อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และที่เจ้าภาพปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดคือการที่ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

"ซี.12"

28 มี.ค. 2557 13:52 28 มี.ค. 2557 13:52 ไทยรัฐ