วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.จ่อวิเคราะห์ 'คะแนนโอเน็ต ม.6'

สพฐ.รับ 'คะแนนโอเน็ต ม.6' ต่ำจริง พบมี 7 ใน 8 วิชา ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่ง เตรียมตั้งทีมวิเคราะห์ผลคะแนน หวังหากลุ่มเด็กอ่อนอยู่ที่ไหนของประเทศ...

ภายหลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 มี.ค.57 ที่ผ่านมานั้น

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ผลคะแนนที่ออกมาพบว่า เด็กทำคะแนนได้ต่ำมาก โดย 7 ใน 8 วิชาที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง ขณะที่มีถึง 5 วิชาที่ได้คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน ทั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งเป้าว่า จะเพิ่มผลคะแนนโอเน็ตให้ได้ปีละ 3% แต่ยังไม่สามารถทำได้ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับผลที่ออกมา รวมถึงต้องตั้งทีมขึ้นมาวิเคราะห์ผลสอบเพิ่มด้วย เพื่อหาว่าเด็กกลุ่มที่ทำคะแนนได้ต่ำในแต่ละวิชาอยู่ที่ไหน เนื่องจากคาดว่า เด็กไม่ได้อ่อนหมดทุกวิชาทั้งประเทศ จากนั้นจึงค่อยแก้ปัญหาเด็กกลุ่มที่เรียนอ่อนในแต่ละวิชา โดยต้องจัดกระบวนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และในอนาคต หากเป็นไปได้อาจต้องมีการทำข้อสอบพรีเทสต์ก่อนที่จะมีการสอบจริง

สำหรับผลคะแนนเฉลี่ยของการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

วิชาสังคมศึกษาฯ มีผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน

วิชาสุขศึกษาฯ มีผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน

วิชาศิลปะ มีผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 น.29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

วิชาการงานอาชีพฯ มีผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

สพฐ.รับ 'คะแนนโอเน็ต ม.6' ต่ำจริง พบมี 7 ใน 8 วิชา ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่ง เตรียมตั้งทีมวิเคราะห์ผลคะแนน หวังหากลุ่มเด็กอ่อนอยู่ที่ไหนของประเทศ... 28 มี.ค. 2557 09:36 28 มี.ค. 2557 09:58 ไทยรัฐ