วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ ศก.ไทยอ่อนแอ คาดสิ้นปีถูกหั่นเครดิต

"กรุงเทพโพลล์" ชี้ นักเศรษฐศาสตร์ 84.9 เห็นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ 56.0% เชื่อภายในสิ้นปีไทยถูกหั่นเครดิต 84.8% หนุนรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีอื่น...

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 31 แห่ง จำนวน 66 คน เรื่อง “เศรษฐกิจไทยในช่วงรัฐบาลรักษาการ” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18–25 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 57.6 มองว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเริ่มอ่อนแอแล้ว รองลงมาร้อยละ 27.3 เห็นว่าอยู่ในภาวะที่อ่อนแอแล้ว มีเพียงร้อยละ 12.1 ที่เห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งอยู่

เมื่อถามถึงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยว่า ภายในปีนี้จะถูกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดเครดิตของประเทศไทยหรือไม่ ร้อยละ 39.4 เชื่อว่าเครดิตประเทศจะอยู่ในระดับเดิม รองลงมาร้อยละ 31.8 เชื่อว่าเครดิตประเทศจะถูกปรับแนวโน้มจากมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เป็นระดับที่เป็นลบ (Negative Outlook) และร้อยละ 24.2 เชื่อว่าเครดิตประเทศจะถูกปรับลดจากระดับปัจจุบัน

ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 2.0 นั้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.2 เชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว คงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง รองลงมาร้อยละ 25.8 คาดว่าไม่น่าจะช่วยได้ มีเพียงร้อยละ 3.0 เท่านั้น ที่คาดว่าจะช่วยได้มาก  

ส่วนประเด็นรัฐบาลชุดใหม่ควรเดินหน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วย วิธีการลงทุนอื่นหรือไม่ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84.8 เห็นด้วยที่จะให้มีการเดินหน้าต่อด้วยวิธีการอื่น มีเพียงร้อยละ 12.1 ที่ไม่เห็นด้วยและควรจะชะลอแผนการลงทุนออกไปก่อน เมื่อถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 63.6 บอกว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 27.3 บอกว่าไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามเวลาที่กำหนดนั้น รัฐบาลควรจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาด้วยหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 75.8 เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาด้วย ขณะที่ร้อยละ 13.6 เห็นว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนา.

"กรุงเทพโพลล์" ชี้ นักเศรษฐศาสตร์ 84.9 เห็นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ 56.0% เชื่อภายในสิ้นปีไทยถูกหั่นเครดิต 84.8% หนุนรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีอื่น... 28 มี.ค. 2557 09:22 28 มี.ค. 2557 09:52 ไทยรัฐ